6 marca 2009

nowy atlas zdrowia Europy -za rok 2008, wydany przez WHO 

Ukazał  się nowy atlas zdrowia Europy, wydany przez WHO – za rok 2008.

Wśród wielu danych znajdziemy także te o ilości lekarzy w danym kraju w przeliczeniu na ilość  mieszkańców, o nakładach na ochronę zdrowia, o ilości łóżek szpitalnych itp.

Z  danych tych wyłania się obraz polskiej służby zdrowia jako jednaj z najbardziej zaniedbanych w UE jeśli chodzi o materialne podstawy funkcjonowania:

– najmniej ( poza Rumunią)  lekarzy i dentystów  (strony w atlasie:  107, 109)

– prawie najmniej pielęgniarek (str.  110),

–  jedne z najmniejszych  nakładów  (str: 121,122),

– jeden z najkrótszych przeciętnych pobytów w szpitalu (str 115)

– przeciętna ilość łóżek szpitalnych (str 112).

Atlas do pobrania w formie PDF na stronie: http://www.euro.who.int/InformationSources/Publications/Catalogue/20080905_1