18 lutego 2009

Bydgoszcz dnia 18 lutego 2009r.

Oświadczenie ZK OZZL
w sprawie tzw. Planu B Ministerstwa Zdrowia

 

W związku z ogłoszeniem przez Rząd tzw. Planu B dotyczącego przekształceń szpitali w spółki prawa handlowego, ZK OZZL przypomina stanowisko Związku w tej sprawie:

Przekształcenie szpitali w spółki handlowe – samo w sobie – jest rzeczą dobrą i potrzebną, ale nie wystarczającą aby poprawić funkcjonowanie opieki zdrowotnej. Co więcej może być niekorzystne, gdy nie będzie innych koniecznych elementów reformy takich, jak:
·         Dopasowanie poziomu finansowania lecznictwa do rzeczywistych kosztów świadczeń zdrowotnych, co wymaga stworzenia koszyka świadczeń gwarantowanych uwzględniającego współpłacenie przez pacjentów za część świadczeń oraz zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia ze środków publicznych,
·         Wprowadzenie rzetelnej metodologii wyceny świadczeń refundowanych,
·         Rezygnacja z limitowania świadczeń refundowanych i „konkursu ofert”, a w to miejsce wprowadzenie zasady, że pacjent wybiera gdzie się leczy, a płatnik płaci określoną kwotę refundacji za to leczenie – aby zmusić szpitale do konkurowania o pacjenta.       

Bez wprowadzenia w/w zmian, samo przekształcenie szpitali w spółki  może być niekorzystne. Może bowiem powstać sytuacja, że szpitale będą unikać udzielania potrzebnych, ale zbyt nisko wycenionych (przez NFZ) świadczeń zdrowotnych albo, że niezagrożone konkurencją szpitale – spółki będą uzyskiwać dochód kosztem jakości świadczeń (np. przez zwalnianie niezbędnego personelu medycznego). Możliwe jest również, że szpitale-spółki należące do samorządów terytorialnych będą zmuszone realizować narzucone, niekorzystne kontrakty, co doprowadzi je do bankructwa lub obciąży samorząd lokalny kosztami niedofinansowania ochrony zdrowia w Kraju.      

„Plan B” nie przewiduje żadnych – z wymienionych wyżej – zmian, które powinny towarzyszyć przekształceniu szpitali w spółki handlowe. Dlatego trudno oceniać ten plan pozytywnie.  

Zarząd Krajowy OZZL
Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu
 

porównaj takze: http://lekarzpolski.pl/index.php?option=com_pressroom&view=one&id=717&r=2008&Itemid=99999999&lang=pl 

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • 26 stycznia 2024
 • 25 grudnia 2023
 • 15 grudnia 2023
 • About us 8 grudnia 2023
 • Zobacz wszystkie