17 lutego 2009

Bydgoszcz dnia 17 lutego 2009r

Pani

Mariola Dwornikowska

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia

 

Szanowna Pani Minister,

Prosimy o przyjęcie stanowiska ZK OZZL w sprawie projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza-dentysty.

Z poważaniem i ubolewaniem –

Krzysztof Bukiel – przewodniczący ZK OZZL

 

 

Stanowisko ZK OZZL

w sprawie projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza, lekarza-dentysty.

 

Przedstawiony do zaopiniowania projekt rozporządzenia sprowadza się do zmiany (podwyższenia) nominalnej wartości wynagrodzenia dla lekarza stażysty. Proponowana przez Ministerstwo Zdrowia wysokość płacy miesięcznej lekarza stażysty ma wynieść 2007 złotych, czyli ok. 62 % aktualnej przeciętnej miesięcznej płacy w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z zysku i 1,6 gwarantowanej płacy minimalnej . W ocenie OZZL jest to wstyd dla rządzących.   

Nie zgadzamy się ze stwierdzeniem, które znalazło się uzasadnieniu do projektu rozporządzenia, że „proponowane zwiększenie zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarza stażysty wychodzi naprzeciw oczekiwaniom młodych lekarzy rozpoczynających staż podyplomowy”. Jest to stwierdzenie, które oceniamy jako nieusprawiedliwione i – wręcz -zuchwałe, żeby nie powiedzieć bardziej dosadnie. Oczywiście lekarze stażyści oczekują zwiększenia swoich płac ale w dużo większym wymiarze.

 

Zarząd Krajowy OZZL

Krzysztof Bukiel –przewodniczący Zarządu  

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • 26 stycznia 2024
 • 25 grudnia 2023
 • 15 grudnia 2023
 • About us 8 grudnia 2023
 • Kalendarium OZZL 2022-2026 23 listopada 2023
 • Urlop szkoleniowy dla specjalisty 17 listopada 2023
 • Dlaczego 8% PKB na Ochronę Zdrowia? 14 listopada 2023
 • Zobacz wszystkie