10 lutego 2009

Fragment „Porozumienia Gdańskiego” – na podstawie:
http://www.elfal.com/solidarnosc/dokumenty/porozumieniegdanskie.html

PROTOKÓŁ

 porozumienia zawartego przez Komisję Rządową i Międzyzakładowy Komitet Strajkowy w dniu 31 sierpnia 1980 roku w Stoczni Gdańskiej

W sprawie punktu szesnastego, który brzmi: "Poprawić warunki gracy Służby Zdrowia, co zapewni pełną opiekę medyczną osobom pracującym" ustalono:
Uznano za niezbędne natychmiastowe zwiększenie mocy wykonawczych na inwestycje Służby Zdrowia, poprawę zaopatrzenia w leki drogą dodatkowego importu surowców, podwyżki płac wszystkich pracowników Służby Zdrowia (zmiana siatki płac pielęgniarek) oraz pilne przygotowanie programów rządowego i resortowego dla poprawienia stanu zdrowia społeczeństwa. Inne kierunki działania w tym zakresie z warte są w załączniku.

  1. Załącznik do postulatu 16.

Pkt  13 Dyżury niedzielne i świąteczne opłacać ze zwyżką 100%.
Pkt  21. Zapewnić pełne prawo do dnia wolnego po dyżurach lekarskich.