3 lutego 2009

Bydgoszcz dnia 03 lutego 2009r.

Oświadczenie ZK OZZL
w sprawie aktualnej sytuacji w ochronie zdrowia

Ostatnie wydarzenia w ochronie zdrowia, jak:  niepodpisanie kontraktu z NFZ przez licznych operatorów stacji dializ oraz unikanie przyjmowania niektórych chorych przez szpitale dowodzą, że uzasadniona jest akcja protestacyjna OZZL przeciwko zaniżaniu cen świadczeń zdrowotnych przez NFZ. Gdyby ceny te nie były zaniżone, szpitale zabiegałyby o pacjentów i cieszyły się z ich „nadmiaru”, a operatorzy dializ nie rezygnowaliby z umowy z NFZ, która dawałaby pewność dochodu.  

Zaniżanie cen za świadczenia zdrowotne i brak merytorycznie uzasadnionej metodologii wyceny świadczeń, uzgodnionej między NFZ a świadczeniodawcami jest podstawową przyczyną fatalnej sytuacji finansowej szpitali, a jednocześnie uniemożliwia powszechne przekształcenie szpitali w spółki handlowe, co byłoby elementem korzystnym. Trzeba sobie bowiem uświadomić, że  w sytuacji zaniżonych cen za świadczenia (przez monopolistę), jedyną racjonalną reakcją szpitali – spółek byłoby unikanie udzielania świadczeń deficytowych lub niepodpisywanie niekorzystnych kontraktów. Do takiej sytuacji oczywiście nie można dopuścić.

Wobec widocznego niepowodzenia dotychczasowego rządowego projektu zmian w ochronie zdrowia, OZZL wzywa Rząd do „nowego otwarcia” w tym zakresie, tym razem z uwzględnieniem wszystkich koniecznych elementów reformy, jak:

·         zwiększenie finansowania lecznictwa ze środków publicznych,

·         stworzenie prawdziwego koszyka świadczeń gwarantowanych, opartego na merytorycznej wycenie świadczeń, dostosowanego do wielkości publicznego finansowania ochrony zdrowia i wprowadzającego współpłacenie za niektóre świadczenia,

·         rezygnacja z limitowania świadczeń refundowanych i tzw. konkursu ofert i wprowadzenie zasady, że pacjent wybiera miejsce, gdzie się leczy, a pieniądze „idą za pacjentem”,

·         przekształcenie szpitali w spółki handlowe.

OZZL poprze reformę uwzględniającą WSZYSTKIE w/w elementy. Jednocześnie będziemy protestować przeciwko wszelkim działaniom pozorowanym lub szkodliwym na tym polu.

Zarząd Krajowy OZZL

Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 13 czerwca 2024
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie