28 marca 2007

 

Pytanie prawne:
Jakie roszczenie w miejsce roszczenia o czas wolny od pracy przysługuje pracownikowi – lekarzowi, który już nie jest zatrudniony w danym ZOZ oraz czy istnieje możliwość zobowiązania ZOZ do nawiązania stosunku pracy na czas i w celu udzielenia dni wolnych od pracy.

Odpowiedź prawnika:
Lekarze, którzy nie są już zatrudnieni w ZOZ, nie mogą dochodzić w pozwie udzielenia im dni wolnych od pracy. Nie jest również możliwa konstrukcja roszczenia o przywrócenie do pracy (taką instytucję kodeks pracy wiąże z konkretnymi wyczerpująco wymienionymi w nim sytuacjami) czy nakazaniem nawiązania stosunku pracy z niepracującym już w danym ZOZ lekarzem w celu i na czas udzielenia dni wolnych od pracy.

Jeśli jednak przyjąć, że dni wolne od pracy mają być udzielane w trybie i na zasadach urlopu wypoczynkowego wówczas można rozważyć konstrukcję roszczenia o ekwiwalent pieniężny za niewykorzystanie dni wolne od pracy. Zgodnie z przepisem art. 171 par. 1 kodeksu pracy: W przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny.

Jeśli jednak uznamy, iż dni wolne od pracy udzielone w związku z przekroczeniem tygodniowego/miesięcznego/dziennego wymiaru czasu pracy mają być dniami za które pracownik nie będzie otrzymywał wynagrodzenia wówczas koncepcja ewkiwalentu piniężnego nie będzie mogła być zrealizowana.

Inną rzeczą jest rozważenie czy, a jeśli tak to jak dalece udzielenie dni wolnych od pracy jest w swej konstrukcji tożsame z udzieleniem urlopu wypoczynkowego i w jakim zakresie można analogicznie do dnia wolnego od pracy stosować zasady dotyczące urlopów wypoczynkowych.

Justyna Strojec

"Gorazda, Świstuń, Wątroba
adwokaci i radcowie prawni" s.k.
Pl. Szczepański 8
31 – 011 Kraków
tel.: +48 (0) 12 422 44 59
fax: +48 (0) 12 422 49 39

 

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • 26 stycznia 2024
 • 25 grudnia 2023
 • 15 grudnia 2023
 • About us 8 grudnia 2023
 • Kalendarium OZZL 2022-2026 23 listopada 2023
 • Urlop szkoleniowy dla specjalisty 17 listopada 2023
 • Dlaczego 8% PKB na Ochronę Zdrowia? 14 listopada 2023
 • Zobacz wszystkie