3 lutego 2009

wnioskujcie do NIK o spotkanie w sprawie kontroli NFZ  

Bydgoszcz dnia 03 lutego 2009r.

Zarząd Krajowy OZZL
Ul. Ujejskiego 75
Bydgoszcz

Zarząd
Związku Powiatów Polskich
33-300 Nowy Sącz
Skr. pocztowa 119
fax (018) 477 86 11,
e-mail:  biuro@powiatypolskie.pl

Szanowni Państwo,

Chcielibyśmy Państwa poinformować, że Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy podjął w ostatnich tygodniach akcję protestacyjną przeciwko zaniżaniu cen za świadczenia zdrowotne finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. 
Są dwa aspekty tego problemu:

Pierwszy dotyczy wyceny świadczeń na rok 2009 i jest związany z koniecznością uwzględnienia tzw. pieniędzy podwyżkowych w ogólnej kwocie kontraktu podpisywanego przez NFZ ze szpitalami. Narodowy Fundusz Zdrowia obniżył wycenę szpitalnych świadczeń zdrowotnych w roku 2009 w stosunku do roku 2008. Cena za tzw. punkt rozliczeniowy została ustalona na 51 złotych, a powinna wynosić 54,24 – aby zrównoważyć faktyczną cenę za rok 2008 albo 60 złotych, aby uwzględnić 9% przyrost przychodów NFZ ze składki. Spowoduje to niekorzystne skutki dla szpitala i dla jego pacjentów. Szpital będzie musiał się zadłużyć, a pacjenci odczują ograniczenie dostępu do leczenia.

Drugi aspekt ma bardziej ogólny charakter. Rzecz  w tym, że Narodowy Fundusz Zdrowia – tak naprawdę – nie ma wypracowanej żadnej, merytorycznie uzasadnionej metodologii wyceny świadczeń zdrowotnych i kieruje się tutaj zupełną dowolnością. To powoduje, że wiele świadczeń zdrowotnych jest wycenionych poniżej kosztów, co musi prowadzić szpital do finansowego upadku, a po drodze:  do ograniczenia zakresu usług (unikanie udzielania świadczeń najbardziej deficytowych), do obniżania jakości leczenia (ograniczenie zatrudnienia personelu medycznego poniżej niezbędnego minimum) i do zmniejszenia płac pracowników medycznych. Dopóki nie będzie takiej – merytorycznie uzasadnionej i akceptowanej przez świadczeniodawców (w tym przez szpitale!) – metodologii wyceny świadczeń, trudno będzie jednoznacznie rozsądzić co jest przyczyną złej sytuacji materialnej szpitali: czy złe zarządzanie, czy zbyt niska wycena świadczeń, czy zbyt duże zatrudnienie, a może zbyt wysokie płace.

W związku z powyższym, jednym z elementów akcji protestacyjnej OZZL był wniosek do Najwyższej Izby Kontroli o przeprowadzenie kontroli NFZ pod tym właśnie kątem: metodologii wyceny świadczeń zdrowotnych, refundowanych przez Fundusz. NIK odpowiedziała pozytywnie na ten wniosek.  W naszej ocenie ta decyzja NIK może stanowić prawdziwy przełom w naprawianiu opieki zdrowotnej w Polsce. Wiążemy z tym wielką nadzieję i nie chcielibyśmy tej szansy zaprzepaścić. Stąd też bierze się nasza obawa czy przedstawiciele NFZ nie zechcą wprowadzić w błąd kontrolerów NIK, licząc na ich niedoświadczenie w tej materii. 

W związku z tym zwracamy się do Państwa z apelem o wystąpienie do NIK z propozycją spotkania przedstawicieli organów założycielskich szpitali z kontrolerami NIK w celu przedstawienia problemu (wyceny świadczeń zdrowotnych) od strony właścicieli szpitali. Pojawia się rzadka szansa na dyskusję pozbawioną wszelkich politycznych kontekstów, w której jedynie merytoryczne argumenty będą miały znaczenie. Wykorzystajmy tę szansę.  

Zarząd Krajowy OZZL
Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 13 czerwca 2024
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie