14 stycznia 2009

Informacja dla dziennikarzy

w sprawie happeningu w Izbie Przyjęć Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego nr 1 w Tychach w dniu 14 stycznia 2009 r. godz. 12.00 
 
 
Organizator: Organizacja Terenowa Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy
(OZZL) w Tychach w ramach akcji protestacyjnej OZZL Regionu Śląskiego
 
Udział biorą m.in.: lekarze szpitala, członkowie Zarządu Regionu Śląskiego
OZZL, delegaci Delegatury Tyskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Katowicach
 
Zaproszeni goście:
- Pan mgr inż. Zygmunt Łukaszczyk, Wojewoda Śląski;
- Pan dr Bogusław Śmigielski, Marszałek Województwa Śląskiego;
- Pan mgr inż. Andrzej Dziuba, Prezydent Miasta Tychy;
- Pan dr Zygmunt Klosa, Dyrektor Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
(rzecznik prasowy ŚOW NFZ przesłał w dniu 13 stycznia informację, że
niestety Pan dyrektor Klosa  jest od dwóch tygodni chory i nie będzie mógł w
spotkaniu uczestniczyć).
Po happeningu planowane jest spotkanie zaproszonych gości z
przedstawicielami OZZL.
 
Hasła:
"NFZ zamyka szpitalne Izby Przyjęć i Oddziały Ratunkowe"
"Wdrażamy Plan B Ministerstwa Finansów (i Zdrowia): spółki bez pieniędzy"
"Dlaczego NFZ okrada samorządy?"
 
Cele: 
Chcemy wykazać dzisiaj tylko na jednym z setek przykładów:
1. Jak bardzo monopolistyczny NFZ zaniża wycenę świadczeń medycznych i jakie
fatalne są tego skutki dla pacjentów i właścicieli szpitali (samorządów);
2. Jak źle dla pacjentów NFZ dzieli środki finansowe pochodzące z ich
składek; 
3. Jak dzisiaj może wyglądać realizacja planu B "spółki bez pieniędzy"
Ministra Finansów (i Zdrowia); Uwaga: OZZL był, jest i zawsze będzie za
przekształceniem szpitali w spółki prawa handlowego ale dla sukcesu tego
niezbędnego rozwiązania konieczne jest zapewnienie odpowiednich środków
finansowych (minimum to zaprzestanie zaniżania wyceny świadczeń przez NFZ +
oddłużenie czyli zapłacenie za świadczenia wykonane pacjentom w przeszłości
za które NFZ - wykorzystując swoją monopolistyczną pozycję - zapłacił zbyt
mało);
4. Dlaczego generalnie już nie można wydawać mniej na leczenie bez
powodowania zagrożenia dla zdrowia, a nawet życia pacjentów.
 
Plan:
1. Godz. 12.00 - otwarcie uroczystości (przewodniczący ZR Śląskiego OZZL
Maciej Niwiński)
2. Godz. 12.07 - symboliczne zamknięcie Izby Przyjęć przez urzędnika NFZ
3. Godz. 12.10 - wystąpienia zaproszonych gości i innych uczestników
happeningu
4. Godz. 12.30 -  koniec uroczystości i spotkanie zaproszonych gości z
przedstawicielami OZZL.
 
Z poważaniem,
Maciej Niwiński
Członek Zarządu Krajowego i Przewodniczący Regionu Śląskiego OZZL
Tel. +48501437140
Mail: slask@ozzl.org.pl