12 stycznia 2009

Działania, jakie podejmuje OZZL wobec bezprawnego zaniżania cen przez NFZ na rok 2009

OZZL podejmuje kolejne działania przeciwko zaniżaniu cen za świadczenia zdrowotne przez NFZ. Jet to kontynuacja akcji zapoczątkowanej przez Region Śląski OZZL.

 

Są dwa odrębne, chociaż związane ze sobą aspekty tego problemu:

 

1. niezgodne z prawem zaniżenie przez NFZ wyceny tzw. punktu rozliczeniowego na rok 2009 poprzez to, że cena punktu nie obejmuje w pełni dodatkowego strumienia pieniędzy (na podwyżki płac), które wpływały do szpitali z NFZ obok środków wynikających z wyceny punktu (w roku 2008). Zgodnie z dokumentami NFZ wycena ta powinna wzrosnąć co najmniej o 13 % ( do 54,24 zł) bo tyle wynosił – przeciętnie – udział kwoty „podwyżkowej” w kwocie wynikającej z wyceny świadczeń w roku 2008. Wzrosła o 6,5 % (do 51 zł)  

 

2. brak jakiejkolwiek merytorycznej metodologii wyceny świadczeń zdrowotnych przez NFZ, co można uznać za łamanie prawa (Konstytucja RP, ustawy: o finansach publicznych, o ochronie konkurencji i konsumenta, o przeciwdziałaniu nieuczciwej konkurencji).

W związku z powyższym OZZL podejmuje następujące działania:

 1. – ogólnopolską akcję informacyjną (ulotki, plakaty) skierowaną głównie do pacjentów, wskazującą, że NFZ ogranicza dostęp do świadczeń zdrowotnych przez zbyt niską wycenę świadczeń, co powoduje, że szpitale unikają wykonywania niektórych usług, popadają w zadłużenie, muszą ograniczać zatrudnienie kadry medycznej poniżej bezpiecznego poziomu, zakup sprzętu, konieczne remonty itp.  
 2. – wystąpienie do Prezesa UOKiK z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania antymonopolowego wobec NFZ, który nadużył pozycji dominującej (monopolistycznej) na rynku płatników za refundowane świadczenia zdrowotne poprzez to, że narzucił świadczeniodawcom nieuczciwe – zmniejszone – ceny za świadczenia w roku 2009.
 3. – wystąpienie z wnioskiem do prokuratury o sprawdzenie czy Prezes NFZ  nie popełnił przestępstwa z art. z art.231§1 kodeksu karnego: „Funkcjonariusz publiczny, który przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.
 4. – wystąpienie z wnioskiem do NIK o przeprowadzenie kontroli NFZ w zakresie sposobu i metodologii wyceny świadczeń zdrowotnych refundowanych przez Fundusz, z uwzględnieniem udziału kosztów pracy personelu medycznego, w tym lekarzy w tej wycenie.

Zaniżona przez NFZ wycena świadczeń zdrowotnych będzie skutkowała próbami zbilansowania finansów szpitali głównie kosztem wynagrodzeń personelu medycznego.

Każda próba zrekompensowania zaniżonych cen za świadczenia zdrowotne  kosztem płac lekarzy spotka się z reakcją OZZL włącznie ze strajkiem lub zbiorowym wypowiadaniem umów o pracę przez lekarzy.

Zarząd Krajowy OZZL

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • 26 stycznia 2024
 • 25 grudnia 2023
 • 15 grudnia 2023
 • About us 8 grudnia 2023
 • Kalendarium OZZL 2022-2026 23 listopada 2023
 • Urlop szkoleniowy dla specjalisty 17 listopada 2023
 • Dlaczego 8% PKB na Ochronę Zdrowia? 14 listopada 2023
 • 1 lekarz na 150 pacjentów. Tyloma osobami opiekuje się lekarz na dyżurze w szpitalu psychiatrycznym 9 listopada 2023
 • Zobacz wszystkie