8 stycznia 2009

ZARZĄD  REGIONU  ŚLĄSKIEGO  OGÓLNOPOLSKIEGO  ZWIĄZKU  ZAWODOWEGO  LEKARZY

 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Tychach; ul. Edukacji 102; 43-100 Tychy;
tel. (0-32) 3254 205, (0-501) 437 140; fax.: (0-32) 3254 284; e-mail: slask@ozzl.org.pl
Konferencja prasowa 7 stycznia 2009 r.

 1. Maciej Niwiński – członek Zarządu Krajowego i p-cy Zarządu Regionu Śląskiego OZZL;
 2. Andrzej Spisak – wiceprzewodniczący Zarządu Regionu Śląskiego OZZL;
 3. Adam Synowski – członek Prezydium Zarządu Regionu Śląskiego OZZL;
 4. Tomasz Underman – wiceprzewodniczący Zarządu Krajowego OZZL;
 5. Stanisław Urban – członek Zarządu Krajowego i sekretarz Zarządu Regionu Śląskiego OZZL.

Główne tezy:

 1. NFZ znacznie zmniejszył finansowanie szpitalnych usług medycznych w I kwartale 2009 r.;
 1. NFZ planuje w roku 2009 zebrać dodatkowo (licząc w stosunku do roku 2008) ponad 9 razy więcej pieniędzy ze składek ubezpieczonych niż wydać na ich leczenie szpitalne;
 1. NFZ bardzo dobrze potrafi przewidywać wzrost własnych kosztów administracyjnych (1,5 razy wyższy niż wzrost składki) natomiast nie potrafi przewidzieć wzrostu cen usług medycznych w szpitalach (ponad 9 razy mniejszy niż wzrost składki);

 

 1. Bardzo niskie nakłady ze środków publicznych na ochronę zdrowia w Polsce (liczone na mieszkańca w stosunku do zamożności kraju mierzonego wartością Produktu Krajowego Brutto) powodują, że pacjenci wydają coraz więcej (największy wzrost w Europie) ze środków prywatnych, i to w prawie 100% poza systemem ubezpieczeń dodatkowych;
 1. OZZL domaga się oddania ubezpieczonym odebranych im w I kwartale 2009 r. pieniędzy na ich leczenie szpitalne tzn. wyceny tzw. punktu JPG co najmniej na poziomie 60 zł w skali całego roku 2009 (56 zł z grudnia 2008 r. + prognozowany wzrost o 9,34% = 61,23 zł) tj. co najmniej 63 zł od 1 kwietnia 2009 r.; pozostaje jeszcze w rezerwie 1,23 zł od punktu JPG, które fundusz może wydać na wzrost ceny szczególnie nisko opłacanych usług medycznych (np. ambulatoryjnych usług świadczonych wielu pacjentom w Izbach Przyjęć śląskich szpitali);
 1. OZZL stwierdza, że proponowany w p.5 poziom finansowania szpitalnych usług medycznych (nadal bardzo niski w stosunku do możliwości finansowych Polski) nie zapewni pacjentom ani odczuwalnego wzrostu jakości świadczeń medycznych ani istotnego wzrostu ich dostępności                w stosunku do roku 2008; natomiast realizacja planu NFZ na rok 2009 w odniesieniu do pacjentów szpitali oznaczać będzie spadek jakości świadczonych usług i zmniejszenie ich dostępności (wskutek zamykania niektórych szpitali i oddziałów szpitalnych z powodu nadmiernego zadłużenia i braku wyszkolonego personelu lekarskiego) chyba, że dłużnicy i organy założycielskie szpitali zgodzą się na wzrost tempa ich zadłużania;
 1. OZZL stwierdza, że mimo upływu 10 lat od powstania systemu obowiązkowych ubezpieczeń zdrowotnych do dnia dzisiejszego nie ma żadnych zasad i kryteriów wyceny świadczeń (powinny one być ustalane wspólnie przez NFZ i świadczeniodawców); nie ma też żadnych możliwości sprawiedliwego rozsądzania sporów w tym zakresie. Istnieje natomiast nadal monopol jednej instytucji ubezpieczenia zdrowotnego tj. Narodowego Funduszu Zdrowia        i świadczeniodawcy oraz ubezpieczeni skazani są na dyktat tej instytucji.

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • 26 stycznia 2024
 • 25 grudnia 2023
 • 15 grudnia 2023
 • About us 8 grudnia 2023
 • Kalendarium OZZL 2022-2026 23 listopada 2023
 • Urlop szkoleniowy dla specjalisty 17 listopada 2023
 • Dlaczego 8% PKB na Ochronę Zdrowia? 14 listopada 2023
 • 1 lekarz na 150 pacjentów. Tyloma osobami opiekuje się lekarz na dyżurze w szpitalu psychiatrycznym 9 listopada 2023
 • Zobacz wszystkie