8 stycznia 2009

ZARZĄD  REGIONU  ŚLĄSKIEGO  OGÓLNOPOLSKIEGO  ZWIĄZKU  ZAWODOWEGO  LEKARZY

 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Tychach; ul. Edukacji 102; 43-100 Tychy;
tel. (0-32) 3254 205, (0-501) 437 140; fax.: (0-32) 3254 284; e-mail: slask@ozzl.org.pl
Konferencja prasowa 7 stycznia 2009 r.

 1. Maciej Niwiński – członek Zarządu Krajowego i p-cy Zarządu Regionu Śląskiego OZZL;
 2. Andrzej Spisak – wiceprzewodniczący Zarządu Regionu Śląskiego OZZL;
 3. Adam Synowski – członek Prezydium Zarządu Regionu Śląskiego OZZL;
 4. Tomasz Underman – wiceprzewodniczący Zarządu Krajowego OZZL;
 5. Stanisław Urban – członek Zarządu Krajowego i sekretarz Zarządu Regionu Śląskiego OZZL.

Główne tezy:

 1. NFZ znacznie zmniejszył finansowanie szpitalnych usług medycznych w I kwartale 2009 r.;
 1. NFZ planuje w roku 2009 zebrać dodatkowo (licząc w stosunku do roku 2008) ponad 9 razy więcej pieniędzy ze składek ubezpieczonych niż wydać na ich leczenie szpitalne;
 1. NFZ bardzo dobrze potrafi przewidywać wzrost własnych kosztów administracyjnych (1,5 razy wyższy niż wzrost składki) natomiast nie potrafi przewidzieć wzrostu cen usług medycznych w szpitalach (ponad 9 razy mniejszy niż wzrost składki);

 

 1. Bardzo niskie nakłady ze środków publicznych na ochronę zdrowia w Polsce (liczone na mieszkańca w stosunku do zamożności kraju mierzonego wartością Produktu Krajowego Brutto) powodują, że pacjenci wydają coraz więcej (największy wzrost w Europie) ze środków prywatnych, i to w prawie 100% poza systemem ubezpieczeń dodatkowych;
 1. OZZL domaga się oddania ubezpieczonym odebranych im w I kwartale 2009 r. pieniędzy na ich leczenie szpitalne tzn. wyceny tzw. punktu JPG co najmniej na poziomie 60 zł w skali całego roku 2009 (56 zł z grudnia 2008 r. + prognozowany wzrost o 9,34% = 61,23 zł) tj. co najmniej 63 zł od 1 kwietnia 2009 r.; pozostaje jeszcze w rezerwie 1,23 zł od punktu JPG, które fundusz może wydać na wzrost ceny szczególnie nisko opłacanych usług medycznych (np. ambulatoryjnych usług świadczonych wielu pacjentom w Izbach Przyjęć śląskich szpitali);
 1. OZZL stwierdza, że proponowany w p.5 poziom finansowania szpitalnych usług medycznych (nadal bardzo niski w stosunku do możliwości finansowych Polski) nie zapewni pacjentom ani odczuwalnego wzrostu jakości świadczeń medycznych ani istotnego wzrostu ich dostępności                w stosunku do roku 2008; natomiast realizacja planu NFZ na rok 2009 w odniesieniu do pacjentów szpitali oznaczać będzie spadek jakości świadczonych usług i zmniejszenie ich dostępności (wskutek zamykania niektórych szpitali i oddziałów szpitalnych z powodu nadmiernego zadłużenia i braku wyszkolonego personelu lekarskiego) chyba, że dłużnicy i organy założycielskie szpitali zgodzą się na wzrost tempa ich zadłużania;
 1. OZZL stwierdza, że mimo upływu 10 lat od powstania systemu obowiązkowych ubezpieczeń zdrowotnych do dnia dzisiejszego nie ma żadnych zasad i kryteriów wyceny świadczeń (powinny one być ustalane wspólnie przez NFZ i świadczeniodawców); nie ma też żadnych możliwości sprawiedliwego rozsądzania sporów w tym zakresie. Istnieje natomiast nadal monopol jednej instytucji ubezpieczenia zdrowotnego tj. Narodowego Funduszu Zdrowia        i świadczeniodawcy oraz ubezpieczeni skazani są na dyktat tej instytucji.

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 13 czerwca 2024
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie