7 stycznia 2009

W dniu 6 stycznia 2009 roku lekarze podpisali porozumienie z Dyrektorem Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc zawieszające strajk w formie absencyjnej. Uzyskano podwyżkę ynagrodzenia  zasadniczego  lekarza o 1 000 zł. brutto, oraz uzgodnienie drugiej podwyżki od miesiąca września br.

Na podstawie porozumienia z Dyrektorem Instytutu wynagrodzenia zasadnicze lekarzy wynoszą nie mniej niż:
4 200 zł dla lekarza specjalisty,
3 800 zł dla lekarza z I stopniem specjalizacji,
3 100 zł dla lekarza bez specjalizacji.

W zamian lekarze zobowiązali się do nie prowadzenia aktywnej formy protestu w roku 2009. Akcja ta możliwa była wyłącznie dzięki determinacji oraz jedności lekarzy Instytutu. Pokazała, że protesty  mogą być szybkie i bardzo skuteczne jedynie tam gdzie zespół lekarski jest zgrany i niepodzielony, zdolny do wzajemnego zaufania i jednomyślnego działania.

Serdecznie dziękuję Kolegom z Rabki, pokazaliście jak wzorcowo można przeprowadzić protest działając w silnej grupie. Dziękuje również Panu Dyrektorowi dr med. Joachimowi Buchwaldowi za nie przedłużaniu konfliktu, zrozumienie kolegów lekarzy dla dobra Instytutu i naszego środowiska.

Piotr Watoła
z-ca przewodniczący  Regionu Małopolskiego OZZL
tel.  0-603-122-534

patrz tez: http://www.mp.pl/kurier/?aid=42116

oraz: http://ww6.tvp.pl/View?Cat=8979&id=857919