6 stycznia 2009

Apel przewodniczącego ZR Ziemi Lubelskiej OZZL

Lublin, dn. 05.01.2009.

APEL

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

Nadszedł czas, aby w obliczu narastających zagrożeń utraty wywalczonego wzrostu wynagrodzenia (w ramach akcji nokaut przez opt-out) apelować o ponowne zwarcie szeregów, aby ta skromna podwyżka nie okazała się Pyrrusowym zwycięstwem.

Zatem, we wszystkich Organizacjach Terenowych, w których dojdzie do narzucenia nowych warunków płacy lekarzom, a lekarze, w formie protestu, nie przyjmą tych warunków płacy (co równoznaczne jest z wypowiedzeniem umowy o pracę po okresie wypowiedzenia) i lekarze danej OT nie przystąpią do konkursu ofert na świadczenia zdrowotne w tym SP ZOZ-ie,

   APELUJĘ !

o nieprzystępowanie do konkursu ofert (kontraktów) na terenie SP ZOZ-ów objętych protestem, lekarzy z innych placówek służby zdrowia. Nie zastosowanie się do tej zasady będzie niegodne rangi i pozycji społecznej zawodu lekarza.

Stwierdzam, że w chwili obecnej nie osiągnęliśmy i nie mamy zagwarantowanej płacy minimalnej tj:

– 2 średnich krajowych dla lekarza rezydenta, młodszego asystenta i

– 3 średnich krajowych dla lekarza na stanowisku starszego asystenta wynagrodzenia zasadniczego brutto, co nie daje podstaw do wyrażania  zgody na pracę przez lekarzy w innej formie niż:

1) na stanowisku,

2) w kategorii zaszeregowania,

3) za wynagrodzeniem.

   Przypominam, że mierniki pracy takie jak ilość i jakość świadczonej pracy odnoszą się do tzw systemu prowizyjnego i akordowego, nie zaś do umowy o pracę na stanowisku pracy.  Tak więc, do chwili osiągnięcia płacy minimalnej, powinniśmy unikać wyrażania zgody na pracę w tych systemach, czy też pod płaszczykiem tzw motywacyjnych systemów płacy.

Antoni Rybka –  Przewodniczący Zarządu Regionu Ziemi Lubelskiej OZZL

patrz tez: http://www.ozzl-rzl.org.pl/