13 października 2020

 

Bydgoszcz dnia 13 października 2020r

KOMUNIKAT ZK OZZL

w sprawie wyników sondażu opinii publicznej na temat wysokości płac lekarzy w publicznej ochronie zdrowia

 

 

Zarząd Krajowy OZZL przedstawia wyniki sondażu opinii publicznej przeprowadzonej na zlecenie OZZL na reprezentatywnej próbie Polaków (n=1055) w wieku 18 lat i więcej. Sondaż był przeprowadzony przez firmę Brainlab w dniach 15- 19 lutego br. Przedmiotem badania była opinia Polaków na temat wysokości płac lekarzy, zwłaszcza w kontekście ich „pracy na wyłączność” w publicznej ochronie zdrowia.

 

 

Sondaż był zlecony przez OZZL w związku z planowanymi rozmowami z ministrem zdrowia w sprawie płac lekarzy specjalistów – zgodnie z porozumieniem zawartym między PR OZZL a MZ w lutym 2018 r. Z końcem 2020 roku wygasają bowiem przepisy, które wprowadziły wzrost wynagrodzeń specjalistów od lipca 2018r. Wyniki badania nie były dotychczas publikowane z powodu epidemii SARS Cov– 2. Dzisiaj – pomimo epidemii – przedstawiamy je ze względu na podjęte przez ministra zdrowia prace nad zmianą treści ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Kolejne rozmowy na ten temat między OZZL a MZ mają się odbyć 14 października br.

Sondaż zleciliśmy bo według niektórych opinii, głoszonych również przez polityków: „nie ma przyzwolenia społecznego na wzrost wynagrodzeń lekarskich, które już teraz są odpowiednie, a nawet zbyt wysokie”. Wyniki badania wskazują na coś zupełnie przeciwnego:

 

 1. Polacy oceniają wysokość zarobków lekarzy w publicznej ochronie zdrowia – na kwotę średnio 6470 zł netto. W rzeczywistości są one 30% niższe. (MZ podaje, że przeciętne wynagrodzenie lekarza specjalisty za jeden etat w publ. ochronie zdrowia = ok. 7000 brutto -ok. 5100 zł netto.
 2. Polacy uważają, że lekarze w publicznej ochronie zdrowia zarabiają istotnie mniej niż sędziowie (zawód wskazany przez OZZL, bo jest porównywalny, wynagradzany ze środków publicznych i z brakiem możliwości „dorabiania”), których pensje oceniają na średnio 9300 zł netto.    
 3. Mimo zawyżonej oceny wysokości płac lekarzy, Polacy uważają, że lekarze powinni zarabiać więcej. Dotyczy to w szczególności lekarzy, którzy zdecydują się na pracę „na wyłączność” w publicznej ochronie zdrowia. Blisko 2/3 Polaków uważa, że tacy lekarze powinni zarabiać co najmniej tyle co sędziowie czyli 9300 zł netto, a 1/3 Polaków, że jeszcze więcej.
 4. Wśród osób zdecydowanych: 87.8%! badanych uważa, że lekarze powinni zarabiać co najmniej 9300 zł netto czyli 13 000 brutto na 1 etacie.
 5. Badani – w większości – popierają pomysł niełączenia przez lekarzy pracy w publicznej i prywatnej ochronie zdrowia. Spośród osób zdecydowanych: niełączenie praktyk popiera 59 %, a przeciwnych jest 41%. Więcej zwolenników niełączenia jestw grupach z częstszym kontaktem ze służbą zdrowia,   więcej przeciwników – w grupach dla których dostęp do prywatnej opieki zdrowotnej jest łatwiejszy. Obie grupy dostrzegają jednak korzyści z pracy lekarza w jednym miejscu: większe zaangażowanie lekarzy w pracy, zmniejszenie kolejek, brak konieczności „lawirowania” za lekarzem między systemem państwowym i prywatnym oraz wyeliminowanie procederu „wejścia do szpitala” dzięki prywatnej wizycie u lekarza.

 

Wyniki sondażu bardzo mocno wspierają postulaty OZZL aby poziom gwarantowanych płac dla lekarzy specjalistów istotnie wzrósł (jest on ustalony w ustawie z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych). Obecnie wynosi on 1,27 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej, co oznacza dzisiaj 6245 brutto („średnia krajowa „za rok 2019 –4918,17 zł.). Sondaż pokazuje, że ok. 90% zdecydowanych Polaków uważa, że kwota ta powinna wynosić co najmniej 13000 brutto = 2,6 przeciętnego wynagrodzenia. (OZZL postuluje wskaźnik=3).

 

 

OZZL ma nadzieję, że Minister Zdrowia weźmie pod uwagę wyniki powyższego badania. Okazuje się, że oczekiwania OZZL odnośnie wysokości wynagrodzenia lekarzy specjalistów w publicznej ochronie zdrowia są bardzo zbliżone do opinii większości Polaków. Spełnienie postulatów OZZL nie spowoduje zatem społecznego niezadowolenia (jak się tego obawiają niektórzy przedstawiciele rządu). Wręcz przeciwnie będą to działania wychodzące naprzeciw oczekiwaniom społecznym.

 

 

Krzysztof Bukiel – przewodniczący ZK OZZL

 

 

W załączeniu – wyniki badania:

 

 – w pdf

 

 

Otrzymują:

 • Minister Zdrowia
 • Media

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 13 czerwca 2024
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie