15 grudnia 2008

Bydgoszcz dnia 15 grudnia 2008r

 

List otwarty OZZL do Premiera RP

 

Pan

Donald Tusk

Prezes Rady Ministrów RP

 

 

 

Szanowny Panie Premierze,

 

 

Przez ostatni rok zapewniał Pan, że Rząd chce, aby dyrektorzy szpitali poczuli się jak prawdziwi menedżerowie, osobiście odpowiedzialni za wyniki finansowe placówek, którymi zarządzają. Dlatego konieczne – zdaniem Rządu – jest przekształcenie szpitali w spółki prawa handlowego.

 

Dzisiaj dyrektorzy szpitali poczuli się tak, jak oczekiwał od nich Rząd i nie zgadzają się na stawki, jakie Narodowy Fundusz Zdrowia dyktuje im za świadczenia zdrowotne na rok 2009. Wiedzą bowiem, że spowoduje to straty finansowe ich szpitali, do czego nie chcą dopuścić. Jednak NFZ, korzystając z osłony państwa, które zapewnia mu pozycję monopolisty, zmusza dyrektorów do podpisania niekorzystnych finansowo kontraktów.  

 

Narodowy Fundusz Zdrowia nie pozwoliłby sobie na takie działania, gdyby nie miał poparcia czy wręcz polecania ze strony Rządu, od którego jest całkowicie zależny. Powstała zatem sytuacja, że Rząd z jednej strony łaja publicznie dyrektorów szpitali za niegospodarność i żąda od nich aby dbali o równowagę finansową swoich przedsiębiorstw, a z drugiej – zmusza ich do działań niegospodarnych.

 

Jak w takim razie traktować program Rządu, przewidujący konieczność przekształceń szpitali w spółki prawa handlowego – jako zabieg propagandowy, który w praktyce nigdy nie miał być zrealizowany? 

 

Zgoda na funkcjonowanie szpitali jako spółek handlowych musi oznaczać również zgodę na to, że szpitale – spółki nie podpiszą niekorzystnych kontraktów i nie zaakceptują wyzysku przez państwowego płatnika. Zmianie szpitali w spółki prawa handlowego musi zatem towarzyszyć urealnienie nakładów na ochronę zdrowia, co oznacza z jednej strony wzrost nakładów ze środków publicznych, a z drugiej wprowadzenie prawdziwego koszyka świadczeń zdrowotnych, obejmującego także współpłacenie za niektóre świadczenia przez pacjentów (lub ich dodatkowe dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne). Sytuacja obecna jest najlepszym tego dowodem.

 

Oczekujemy, że Pan Premier wpłynie na NFZ aby przestał – swoimi decyzjami – sabotować rządowy program zmian w ochronie zdrowia. 

 

Zarząd Krajowy OZZL

Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu

 

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • 26 stycznia 2024
 • 25 grudnia 2023
 • 15 grudnia 2023
 • Zobacz wszystkie