12 grudnia 2008

Bydgoszcz dnia 12 grudnia 2008r.

 

Oświadczenie ZK OZZL

w sprawie działań NFZ kompromitujących rządową reformę służby zdrowia

 

Ostatnie działania Narodowego Funduszu Zdrowia, polegające na zaniżeniu wyceny tzw. punktu w ramach JGP stanowią – w ocenie OZZL – kompromitację albo sabotaż rządowego programu zmian w ochronie zdrowia, a zwłaszcza przekształceń szpitali w spółki prawa handlowego.

 
Przypominamy, że dotychczas – na mocy tzw. ustawy podwyżkowej z 22 lipca 2006 r – zakłady opieki zdrowotnej otrzymywały zapłatę od NFZ za wykonane świadczenia w dwóch strumieniach pieniędzy. Pierwszy strumień wynikał z wyceny tzw. punktu, drugi stanowił kwotę przeznaczoną na podwyżki dla pracowników. Przy tak skonstruowanej zapłacie wycena punktu JGP wynosiła 48 złotych, a „podwyżkowa” pula pieniędzy stanowiła 13%  do 20% wielkości kontraktu. Od roku 2009 pula „podwyżkowa” ma być włączona w wycenę punktu. Zatem po włączeniu tej puli do ogólnej kwoty kontraktu, cena za punkt powinna wynosić 54-58 złotych, a jeśli  uwzględnić podwyżki płac przyznane w roku 2008  i nie objęte tzw. ustawą podwyżkową oraz wzrost kosztów zatrudnienia wynikający ze zmiany przepisów o czasie pracy i dyżurach lekarskich, wycena punktu powinna być jeszcze wyższa. Trzeba też pamiętać, że dotychczas świadczenia zdrowotne były w Polsce dramatycznie niedofinansowane w stosunku do rzeczywistych kosztów, o czym świadczy m. innymi  postępujące od lat zadłużenie polskich szpitali.   

 
Oceniając w tym kontekście stanowisko NFZ, które narzuca szpitalom cenę za punkt JGP w wysokości 51 zł na rok 2009, należy stwierdzić, że jest to jawne okradanie świadczeniodawców dokonywane pod osłoną państwa, które zapewnia NFZ pozycję monopolisty, a świadczeniodawców skazuje na jego dyktat. Trzeba przy tym podkreślić, że nie ma żadnych ustalonych wspólnie (NFZ – świadczeniodawcy) zasad i kryteriów wyceny świadczeń. Nie ma też żadnych możliwości sprawiedliwego rozsądzania sporów w tym zakresie. Relacje: „NFZ – świadczeniodawcy” nie mają nic wspólnego z zasadami dobrowolnych, rynkowych kontraktów.

 
Opisana wyżej sytuacja podważa sens (i wiarygodność) rządowego programu zmian w ochronie zdrowia, a zwłaszcza proponowanych przekształceń szpitali w spółki prawa handlowego. Jak można – z jednej strony – żądać od dyrektorów szpitali (prezesów spółek handlowych) aby dbali o równowagę finansową swoich przedsiębiorstw, a z drugiej – wymuszać na nich podpisywanie kontraktów, o których z góry wiadomo, że przyniosą straty?

 
OZZL popiera wszystkie działania dyrektorów szpitali, których celem jest przeciwstawienie się tym niegodziwym, monopolistycznym praktykom państwowego płatnika. Popieramy zwłaszcza tworzenie porozumień szpitali w poszczególnych regionach (Mazowsze, Śląsk, Świętokrzyskie, Lubelskie i inne) oraz szpitali podobnego typu – jak porozumienie Szpitali Klinicznych.

 
ZK OZZL zwraca się z apelem do Premiera RP,  o podjęcie działań mających na celu powstrzymanie wyzysku świadczeniodawców przez monopolistycznego państwowego płatnika (NFZ), bo kompromituje to rządowy program zmian w ochronie zdrowia.

 

Zarząd Krajowy OZZL

Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu 

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • 26 stycznia 2024
 • 25 grudnia 2023
 • 15 grudnia 2023
 • Zobacz wszystkie