17 listopada 2008

Bydgoszcz dnia 14 listopada

 

Pani

Ewa Kopacz

Minister Zdrowia

 

Szanowna Pani Minister,

Chcielibyśmy w niniejszym liście zwrócić Pani uwagę na pilną potrzebę zmiany sposobu przeprowadzania Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PES) i – co jest z tym związane – sposobu funkcjonowania Centrum Egzaminów Medycznych (CEM). Bezpośrednią przyczyną naszego listu jest kolejny już fatalny wynik testowego PES i wiele nieprawidłowości jakie pojawiły się w związku z tym testem. Czarę goryczy przelał zwłaszcza wynik ostatniego egzaminu z chorób wewnętrznych.  

 Fakt, że liczba zdających pomyślnie PES – w niektórych specjalnościach – jest tak dramatycznie mała i malejąca w ostatnich latach, powoduje, że pojawiają się głosy, iż ta blokada w zdawaniu specjalizacji jest celowa i prowadzona w interesie wielu stron. Państwo (rząd) ma interes aby specjalistów było mniej, bo zmniejsza się szansę lekarzy (niespecjalistów) na wyjazd z kraju. Określone grono specjalistów ma interes aby specjalistów było mniej, bo zmniejsza się konkurencję w danej dziedzinie.

 Problem jest na tyle istotny i na tyle wzburzył środowisko młodych lekarzy, że postanowili oni zorganizować się i rozpocząć bój o zmianę sposobu przeprowadzania egzaminów specjalizacyjnych i w ogóle kształcenia w ramach specjalizacji lekarskich. W tym celu powołali odpowiednie stowarzyszenie, które zyskało wsparcie Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. Również przy Zarządzie Krajowym OZZL powstał zespół zajmujący się tą problematyką. Przygotowaliśmy wspólnie konkretne propozycje zmian w sposobie przeprowadzania PES, które chcielibyśmy Pani przedstawić. Sądzimy, że zmiany te są możliwe do przeprowadzenia szybko i bez nadzwyczajnych prawnych działań. Są one przy tym konieczne aby naprawić fatalny odbiór obecnego rządu u młodych lekarzy. Z jednej strony słyszą oni deklaracje Pani i pana Premiera jak bardzo Państwu zależy na młodych lekarzach, z drugiej nie mogą się dobić o rozwiązanie spraw najprostszych, jak odpowiednie wynagrodzenie dla rezydentów czy racjonalne przeprowadzanie PES.

 Dlatego prosimy Panią Minister o spotkanie poświęcone temu problemowi. W spotkaniu wzięliby udział przedstawiciele wspomnianego wyżej stowarzyszenia i OZZL.

 Informujemy również, że zwróciliśmy się w tej sprawie o pomoc i wsparcie do wielu innych osób i instytucji, m. innymi do Rzecznika Praw Obywatelskich oraz do doradcy Prezydenta RP ds. zdrowia. Pamiętamy, że zarówno Rzecznik Praw Obywatelskich, jak i Pan Prezydent byli mocno zaangażowani w sprawę ograniczania dostępu do zawodów prawniczych, co bardzo przypomina blokowanie dostępu do specjalizacji lekarskich, z tą istotną różnicą, że w przypadku lekarzy odbywa się to za przyzwoleniem, a nawet wsparciem państwa.

 Oczekując pozytywnej odpowiedzi na naszą prośbę o spotkanie, przesyłamy wyrazy szacunku i pozdrowienia.

 W imieniu Zarządu Krajowego OZZL

Krzysztof Bukiel – przewodniczący ZK OZZL 

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • 26 stycznia 2024
 • 25 grudnia 2023
 • 15 grudnia 2023
 • About us 8 grudnia 2023
 • Kalendarium OZZL 2022-2026 23 listopada 2023
 • Urlop szkoleniowy dla specjalisty 17 listopada 2023
 • Dlaczego 8% PKB na Ochronę Zdrowia? 14 listopada 2023
 • 1 lekarz na 150 pacjentów. Tyloma osobami opiekuje się lekarz na dyżurze w szpitalu psychiatrycznym 9 listopada 2023
 • Zobacz wszystkie