14 listopada 2008

Jak uzgodniono na ostatnim posiedzeniu Europejskiej Federacji Lekarskich Związków Zawodowych (FEMS) w Warszawie, FEMS podejmie działania wyrażające determinację lekarzy europejskich w walce przeciwko zmianie dyrektywy dotyczącej czasu pracy (EWTD), zaproponowanej przez Komisję Europejską i zaaprobowanej przez Radę Europejską.

 W związku z tym, FEMS wzywa wszystkich lekarzy, aby zademonstrowali w obronie swojego niezbywalnego prawa do pracy w przyzwoitych warunkach, chroniących pacjenta przed niebezpieczeństwami związanymi ze zmęczeniem lekarzy. Żądania zgłoszone przez wszystkie europejskie organizacje medyczne są następujące:

 – Maksymalny średni tygodniowy czas pracy powinien wynosić 48 godzin

– Czas dyżuru na wezwanie powinien być potraktowany jako czas pracy

– Okres rozliczeniowy nie może przekraczać 6 miesięcy

– Indywidualna klauzula opt-out dla lekarzy specjalizujących się powinna zostać zniesiona

– Krótkoterminowe kontrakty nie powinny być wyłączone z dyrektywy dotyczącej czasu pracy (EWTD)

– Okres odpoczynku powinien być udzielony natychmiast po zakończeniu pełnienia dyżuru

 Liczymy na Waszą obecność pod Parlamentem Europejskim w Strasbourgu w poniedziałek 15 grudnia 2008 r. o godz. 1000, przed głosowaniem Parlamentu Europejskiego po drugim czytaniu poprawek, oraz na okazanie gotowości do przystąpienia do pierwszego w historii ogólnoeuropejskiego strajku lekarzy etatowych.

 
Dr Claude Wetzel

Przewodniczący FEMS

DO LEKARZY POLSKICH, ZWłASZCZA Z OZZL

Jak można przeczytać wyżej, FEMS organizuje w poniedziałek 15 grudnia manifestację lekarzy europejskich w Strasbourgu.
 
Proponujemy, aby wszystkie nasze regiony znalazły chętnych na wyjazd, tak aby na najbliższym zebraniu Zarządu Krajowego 28 listopada było wiadomo, jakie jest zainteresowanie.
 
Jak nam wiadomo, Region Śląski już teraz jest gotów wysłać jeden autokar.
Dobrze by było, gdyby regiony wyłoniły jak najszybciej swoich delegatów, jeśli to możliwe – jeszcze przed zebraniem Zarządu Krajowego.
 
Sprawa będzie przedmiotem najbliższego posiedzenia Zarządu Krajowego OZZL w dniu 28 listopada. 
 
W imieniu ZK OZZL
Ryszard Kijak – przedstawiciel OZZL w FEMS
K. Bukiel – przewodniczący ZK OZZL  
 
Załącznik: 
 

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie