27 października 2008

Bydgoszcz dnia 27 października 2008r.

Komunikat dla prasy

Delegaci obecni na X Jubileuszowym Krajowym Zjeździe OZZL wyrazili sprzeciw wobec sposobu przeprowadzania Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PES), który kończy okres kilkuletniego szkolenia specjalizacyjnego lekarzy.

Niepokój budzi fakt, że w ciągu ostatnich kilku lat coraz mniejszy odsetek lekarzy uzyskuje tytuł specjalisty. Ostatnia, jeszcze trwająca sesja i egzamin z chorób wewnętrznych jest tego najlepszym przykładem – pierwszej części PES, jaką jest egzamin testowy, nie zaliczyło aż 48 % lekarzy! Biorąc pod uwagę, że pozostaje jeszcze część praktyczna i ustna egzaminu oraz wyniki tych części z lat poprzednich, jedynie ok. 20 procent lekarzy podchodzących do PES ma szansę uzyskać tytuł specjalisty w tej specjalności! W opinii OZZL nie wynika to z niskiego poziomu wiedzy osób przystępujących do PES lecz z błędów w jego przeprowadzaniu. Jest to problem znany od lat i od lat lekceważony przez ministerstwo zdrowia i osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie PES.

Delegaci obecni na Zjeździe poparli Porozumienie Rezydentów OZZL, które postanowiło poprzeć inicjatywę „PROTEST – PES” i włączyć się w działania mające na celu zmianę regulaminu przeprowadzania PES.

Zarząd Krajowy OZZL

Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu