15 października 2008

Bydgoszcz dnia 15 października 2008r.

 

Oświadczenie ZK OZZL

„Czy OZZL popiera rządowy program zmian w ochronie zdrowia?”

W związku z publiczną dyskusją dotyczącą tzw. pakietu ustaw zdrowotnych, rozpatrywanych właśnie przez Parlament, ZK OZZL oświadcza i przypomina:

Poparcie OZZL dla idei przekształcenia szpitali w spółki prawa handlowego nie oznacza poparcia OZZL dla rządowego programu zmian w ochronie zdrowia. Zasadniczą wadą tego programu jest bowiem jego niekompletność. Przekształcenie szpitali w spółki handlowe jest – samo w sobie – krokiem właściwym, ale musi być uzupełnione także innymi zmianami, aby przyniosło pozytywne skutki dla pacjentów i innych uczestników systemu opieki zdrowotnej. Program rządowy tych zmian nie przewiduje. Tymi koniecznymi, a brakującymi elementami są:

 • Dopasowanie poziomu finansowania lecznictwa do rzeczywistych kosztów świadczeń zdrowotnych, co wymaga stworzenia koszyka świadczeń gwarantowanych uwzględniającego współpłacenie przez pacjentów za część świadczeń oraz zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia ze środków publicznych,
 • Rezygnacja z limitowania świadczeń refundowanych i „konkursu ofert”, a w to miejsce wprowadzenie zasady, że pacjent wybiera gdzie się leczy, a płatnik płaci określoną kwotę refundacji za to leczenie – aby zmusić szpitale do konkurowania o pacjenta.       

Bez wprowadzenia w/w zmian, samo przekształcenie szpitali w spółki  może być niekorzystne. Może bowiem powstać sytuacja, że szpitale będą unikać udzielania potrzebnych, ale zbyt nisko wycenionych (przez państwowy NFZ) świadczeń zdrowotnych albo, że niezagrożone konkurencją szpitale – spółki będą uzyskiwać dochód kosztem jakości świadczeń (np. przez zwalnianie niezbędnego personelu medycznego).

ZK OZZL wzywa rządzących do uzupełnienia swojego programu zmian w ochronie zdrowia o przedstawione wyżej elementy.

Zarząd Krajowy OZZL

Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu

 

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie