8 października 2008

Bydgoszcz dnia 08 października 2008r.

 

Oświadczenie

ZK OZZL w sprawie propozycji przeprowadzenia referendum dotyczącego prywatyzacji szpitali

 

W związku z propozycją przeprowadzenia referendum dotyczącego prywatyzacji szpitali, zgłoszoną przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, ZK OZZL zwraca uwagę na następujące istotne aspekty tej propozycji:

Problem, który proponuje się rozwiązać drogą powszechnego referendum nie jest ani prosty, ani jednoznaczny. Można nim łatwo manipulować albo nieświadomie wprowadzić w błąd uczestników referendum.

Nie jest prawdą, jak sugerował w czasie swojego wystąpienia Pan Prezydent, że prywatyzacja szpitali oznacza wprowadzenie zasad wolnego rynku do służby zdrowia. Może być tak, że wszystkie szpitale będą prywatne, a służba zdrowia będzie całkowicie kontrolowana przez państwo. Tak jest dzisiaj z aptekami, które niemal w 100 % są prywatne, a zaopatrują pacjentów w leki nie wg zasad rynkowych, ale zgodnie z zasadami refundacji, ustalonymi przez państwo. Czym innym jest zatem pytanie o prywatyzację szpitali, a czym innym o wprowadzenie zasad wolnego rynku w ochronie zdrowia. A nawet, gdyby zdecydowano się wprowadzić w Polsce zasady wolnego rynku w systemie opieki zdrowotnej, to wcale nie musi oznaczać, że wszyscy obywatele będą podlegać rynkowym zasadom dostępu do leczenia. Można bowiem stworzyć system, w którym świadczeniodawcy i ubezpieczalnie działają w ramach wolnego rynku, a państwo finansuje ubezpieczenie zdrowotne lub bezpośrednio opłaca koszty leczenia za osoby, których na to nie stać. Zatem ewentualne pytanie o wprowadzenie zasad rynkowych do ochrony zdrowia należałoby uzupełnić pytaniem o istnienie (lub ich brak) zasad pomocy państwa dla określonych osób. Możliwe są jeszcze inne i bardziej złożone połączenia zasad rynkowych i ingerencji państwa w systemie opieki zdrowotnej.

Widać zatem wyraźnie, że problem jest zbyt złożony aby mógł on stać się przedmiotem powszechnego głosowania, w którym – z natury rzeczy – wezmą udział przede wszystkim osoby nie zaznajomione z tym tematem. Rozstrzygnięcia dotyczące sposobu organizacji opieki zdrowotnej, funkcjonowania szpitali itp. szczegółowe rozwiązania należy powierzyć specjalistom w tej dziedzinie. Obywateli można zapytać, co najwyżej czy chcą aby system był sprawny, aby nie marnował ich pieniędzy, aby leczenie było dostępne niezawodnie – bez kolejek, bez łapówek i tzw. szarej strefy.  

Są w Polsce jeszcze sprawy, które powinny stać się przedmiotem referendum i nadają się do tego znakomicie. Jest nią na przykład ordynacja wyborcza, w tym zwłaszcza popierany powszechnie postulat wprowadzenia Jednomandatowych Okręgów Wyborczych w miejsce obecnej skrajnie upartyjnionej ordynacji, uniemożliwiającej rozliczenie – przez obywateli – posłów z ich działalności w Parlamencie. 

W imieniu Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy

Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie