1 września 2008

Przeczytajcie apel lekarzy ze Starogardu Gdańskiego

Witamy ze Starogardu Gdańskiego.

Uprzejmie prosimy o rozesłanie poniższej informacji do wszystkich
 Oddziałów   Terenowych OZZL.

W Specjalistycznym Szpitalu św. Jana w Starogardzie Gdańskim na początku  lipca nastąpiła zmiana dyrektora. Do końca sierpnia obowiązują aneksy do  umów o pracę, wg których wynagrodzenia lekarzy wynoszą (brutto):  4128zł  dla  starszego asystenta, 3504zł dla lekarza z I° specjalizacji i 2880zł dla  lekarza bez specjalizacji.

Ze względu na podjęte drastyczne kroki restrukturyzacyjne, od 1 września zapowiadany jest powrót do wynagrodzeń z grudnia 2007 r., tj. 2451zł dla starszego asystenta i odpowiednio mniej dla pozostałych lekarzy.

 Ta sama sytuacja dotyczy innych pracowników Szpitala, w tym pielęgniarek. Uwagę zwraca fakt, że wg tych warunków starszy asystent będzie zarabiał mniej niż rezydent.

 Jako alternatywę dla powrotu do ubiegłorocznych stawek Dyrekcja proponuje kontrakty, których ogólnych zarysów jak dotychczas nie przedstawiła, zapewniając jedynie, że zaoferuje stawki brutto, jakie otrzymujemy obecnie.

 Na rozmowy z przedstawicielami OT OZZL Dyrekcja nie dysponuje odpowiednią ilością czasu. Najbliższe spotkanie jest planowane na 2 września. 1 września wygasają zgody na opt-out.

Wobec dotychczasowych działań Dyrekcji  nie wyrażamy zgody na opt-out od 1 września i czekamy na ruch Dyrekcji.

 W związku z tym, że Dyrekcja zamieściła w prasie ogłoszenie o konkursie ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, które traktujemy jak próbę zastraszenia nas i wymuszenia decyzji, których na dzień dzisiejszy – w obecnej sytuacji nie chcemy podejmować, zwracamy się z apelem o nieskładanie powyższych ofert, a ewentualnych chętnych – o kontakt z Zarządem OT OZZL przy Specjalistycznym Szpitalu św. Jana w Starogardzie Gdańskim: otozzl.starogard@wp.pl

Zarząd OT OZZL przy Specjalistycznym Szpitalu św. Jana w Starogardzie
 Gdańskim:

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • 26 stycznia 2024
 • 25 grudnia 2023
 • 15 grudnia 2023
 • About us 8 grudnia 2023
 • Kalendarium OZZL 2022-2026 23 listopada 2023
 • Urlop szkoleniowy dla specjalisty 17 listopada 2023
 • Zobacz wszystkie