6 sierpnia 2008

Informujemy, że ZK OZZL otrzymał odpowiedź z Międzynarodowego Biura Pracy (MBP) na skargę OZZL w sprawie tzw. incydentu radomskiego (zastosowania gróźb wobec lekarzy, którzy nie zgodzili się na pracę powyżej 48 godzin tygodniowo).

W piśmie wskazuje się, że sytuacja opisana w skardze OZZL (zmuszanie lekarzy do pracy w godzinach nadliczbowych) nie przystaje dokładnie do przepisów konwencji nr 105 MOP, na którą powoływał się nasz związek, ale może być ewentualnie rozpatrywana w świetle konwencji nr 29. Komitet Ekspertów MOP w roku 2007 stwierdził bowiem, że za pracę przymusową ( której zakazuje konwencja MOP nr 29) może być uznana także praca w godzinach nadliczbowych, jeżeli pracownik jest zmuszany do wykonywania takiej pracy w granicach przekraczających normy określone prawem lub umowami zbiorowymi pracy.

W liście MBP wskazuje się, że istnieje możliwość odpowiedniego przeredagowania (przez OZZL) wcześniejszej skargi i skierowania go do Komitetu Ekspertów MOP, który może zająć się sprawą w czasie najbliższej sesji w listopadzie – grudniu br.

ZK OZZL nie podjął jeszcze decyzji w tej sprawie.

K.B.

Pismo z MOP – tutaj odpowiedz z mop 1.jpg odpowiedz z mop 1.jpg odpowiedz z mop 2.jpg odpowiedz z mop 2.jpg  odpowiedz z mop 3.jpg odpowiedz z mop 3.jpg

Skarga OZZL do MOP – tutaj  http://www.lekarzpolski.pl/index.php?option=com_pressroom&view=one&id=635&r=2008&Itemid=99999999&lang=pl