16 maja 2008

Bydgoszcz dnia 16 maja 2008r.

Oświadczenie
Zarządu Krajowego OZZL
w rocznicę rozpoczęcia ogólnopolskiego strajku lekarzy

W rocznicę rozpoczęcia ogólnopolskiego strajku lekarzy (10 maja 2007r – dwugodzinny strajk ostrzegawczy, 15 maja – jednodniowy strajk ostrzegawczy, 21 maja początek strajku ciągłego) Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy stwierdza, że najważniejsze cele strajku nie zostały osiągnięte.

Wzrosły – co prawda – wynagrodzenia lekarzy, w niektórych przypadkach nawet znacząco, ale nadal nie ma kompleksowego programu naprawy ochrony zdrowia, który dawałby nadzieję na stworzenie racjonalnego systemu, opartego na zdrowych podstawach ekonomicznych, szanującego podmiotowość pacjenta oraz godność personelu medycznego.   

Nadal nie ma też żadnych mechanizmów negocjacyjnego kształtowania płac lekarzy (i innych zawodów medycznych). Wciąż obowiązuje zasada, że NFZ arbitralnie ustala ceny świadczeń zdrowotnych, do których dyrektorzy szpitali muszą dopasować swoje koszty, w tym płace lekarzy. Jeżeli wycena ta jest zaniżona, również płace muszą być zaniżone, bo inaczej szpitale nie mogłyby dłużej funkcjonować. Jest więc tylko kwestią czasu, gdy wywalczone w czasie ostatniego strajku podwyżki zdewaluują się i ponownie trzeba będzie ogłaszać ogólnopolski strajk, aby wynagrodzenia lekarskie nie były znowu niższe niż płace niewykwalifikowanych pracowników. Polska służba zdrowia funkcjonuje – od kilkunastu już lat – w stanie ciągłego niepokoju społecznego. W tym czasie nie było praktycznie roku bez protestów, demonstracji lub strajków (różnych zawodów medycznych).    

OZZL w ostatnich latach, również w okresie strajków, wielokrotnie występował do Rządu z różnymi propozycjami ustalenia jakichś trwałych mechanizmów sprawiedliwego kształtowania płac lekarskich (i innego personelu medycznego). Najlepiej gdyby były to mechanizmy rynkowe. Wówczas niezbędne jest rynkowe kształtowanie cen za refundowane świadczenia zdrowotne, czyli demonopolizacja płatnika i wprowadzenie współpłacenia przez pacjentów za niektóre świadczenia. Jednak również w warunkach regulowanych przez państwo (jak obecnie) możliwe jest stworzenie sprawiedliwych zasad kształtowania płac lekarskich, np. przez podpisanie na szczeblu krajowym układu zbiorowego pracy, przewidującego odpowiednią wysokość płac minimalnych albo ustawowe określenie płac minimalnych – na wzór pracowników innych służb lub wprowadzenie udziału reprezentacji lekarzy w negocjacyjnym ustalaniu kwot refundacji przez publicznego płatnika za świadczenia zdrowotne, jak to się dzieje w wielu innych krajach. (Podobne rozwiązania należałoby też wprowadzić w odniesieniu do innych zawodów medycznych.)

Również teraz – w rocznicę największego dotychczas strajku lekarzy w Polsce – zwracamy się po raz kolejny do Rządu RP o nawiązanie z OZZL konstruktywnego dialogu społecznego w przedstawionej wyżej sprawie. Oby ten ubiegłoroczny strajk pozostał już na stałe największy.

Zarząd Krajowy OZZL

Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu

Otrzymują:

Media,

Michał Boni – szef zespołu doradców Premiera RP,

Ministerstwo Zdrowia

 

przypominamy nasz list do Premiera Jarosława Kaczyńskiego wysłany przed rozpoczęciem strajku: http://www.lekarzpolski.pl/index.php?option=com_pressroom&view=one&id=128&r=2007&Itemid=99999999&lang=pl

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • 26 stycznia 2024
 • 25 grudnia 2023
 • 15 grudnia 2023
 • Zobacz wszystkie