13 maja 2008

Uchwały Zarządu Krajowego OZZL

z dnia 09 maja 2008r.

Uchwała nr 1

Zarząd Krajowy OZZL postanawia wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o stwierdzenie, że przepisy art.32j ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, w tym zakresie, w jakim wyłączają lekarzy pełniących dyżury medyczne,  z limitu godzin nadliczbowych ( o których mowa w art. 151 §3 kodeksu pracy) obejmującego czas tych dyżurów – są niezgodne z konstytucyjną  zasadą równości obywateli i zakazem dyskryminacji (art. 32 Konstytucji).

Uchwała nr 2.

ZK OZZL popiera żądanie lekarzy z Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie, domagających się przywrócenia umów o pracę na czas nieokreślony.

 

Uchwała nr 3.

 

ZK OZZL postanawia, że najbliższy Krajowy Zjazd Delegatów OZZL odbędzie się w dniach 24-25 października 2008r w Spale.