25 kwietnia 2008

Bydgoszcz dnia 16 kwietnia 2008r.

Szanowny Pan

Maciej Rygielski

Starosta Iławski

Szanowni Państwo

Członkowie Zarząd Powiatu Iławskiego

i

Członkowie Rady Powiatu Iławskiego

Starostwo Powiatowe w Iławie

Ul. Gen. Władysława Andersa 2A

14-200 Iława

e-mail: sekretariat@powiat-ilawski.pl

Szanowni Państwo,

Zwracamy się do Państwa w sprawie ostrego konfliktu, jaki ma miejsce w szpitalu w Iławie, między dyrektorem szpitala panią Wiesławą Jastrząb, a lekarzami tutaj zatrudnionymi i wnioskujemy o odwołanie pani dyrektor z jej stanowiska.

Zarząd Krajowy OZZL został poinformowany o tym konflikcie przez członków OZZL ze szpitala Iławskiego. Zwracamy się do Państwa, jako organu założycielskiego szpitala, odpowiedzialnego za jego funkcjonowanie, bo w ocenie OZZL dobre funkcjonowanie, a nawet istnienie szpitala stało się zagrożone.

Przyczyną tego stanu rzeczy jest – w naszej ocenie – postawa dyrektora placówki – pani Wiesławy Jastrząb  i jej sposób zarządzania szpitalem, sprowadzający się do przedmiotowego traktowania pracowników, w tym również lekarzy, rodzący konflikty, powodujący rozbicie zespołów lekarskich, skłócający całą załogę szpitala.

Taki sposób zarządzania szpitalem jest  – oczywiście – najlepszą drogą do jego upadku.  W każdej firmie jej sukces zależy przede wszystkim od zatrudnionych w niej ludzi, jednak prawda ta jest szczególnie aktualna w takim zakładzie jak szpital. Dlatego w tym przypadku umiejętność współpracy dyrekcji z załogą jest szczególnie ważna. Dobry dyrektor potrafi skonsolidować i zmobilizować pracowników, pociągając ich za sobą w realizacji zadań, które przysporzą szpitalowi dodatkowych pacjentów i – konsekwentnie – dodatkowych pieniędzy.

Tymczasem dyrekcja szpitala w Iławie zdaje się upatrywać swojego sukcesu i sukcesu szpitala w walce z zatrudnionymi tutaj lekarzami, w podważaniu ich autorytetu, lekceważeniu ich umiejętności i wykształcenia. Jeśli dodać do tego niezwykle niski poziom wynagrodzeń większości zatrudnionych tutaj lekarzy, to nie dziwi fakt, że 90 % z nich złożyło wypowiedzenia z pracy, co powoduje, że z dniem 01 maja b. r. szpital w Iławie straci rację bytu. Poza wszystkim jest to też wyraz zdecydowanego wotum nieufności lekarzy wobec dyrekcji szpitala. 

Trudno uwierzyć w powodzenie jakiegokolwiek programu naprawczego przedstawianego przez dyrektorkę szpitala w sytuacji, gdy niemal wszyscy lekarze tego szpitala są jej przeciwni. Dla OZZL i dla wielu postronnych obserwatorów tego konfliktu jest rzeczą oczywistą, że jedynym skutecznym sposobem złagodzenia kryzysu szpitala w Iławie i zapobieżenia jego likwidacji wskutek braku lekarzy, jest odwołanie pani Wiesławy Jastrząb z funkcji dyrektora szpitala. Taką decyzję może podjąć Zarząd Powiatu w Iławie i o taką decyzję zwracamy się do Państwa.

Z wyrazami szacunku

Zarząd Krajowy OZZL

Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu

Do wiadomości

Organizacja terenowa OZZL w Iławie

Marszałek województwa warmińsko- mazurskiego

Wojewoda województa warmińsko –mazurskiego,

Media. 

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 13 czerwca 2024
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie