8 kwietnia 2008

Przypominamy, że zgodnie z wieloma opiniami prawnymi, jeżeli lekarz jest zatrudniony w tzw. podstawowym systemie czasu pracy ( to jest: jedna zmiana o tych samych godzinach od poniedziałku do piątku, a w pozostałym czasie ewentualne dyżury medyczne), to za „zejście” po dyżurze,  czyli za 11 godzinny okres obowiązkowego wypoczynku, jeżeli przypada on w dzień pracy – lekarz powinien mieć zapłacone jak za normalny dzień pracy. Porównaj opinie prawne na stronach:

 http://www.lekarzpolski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=267&Itemid=329&lang=pl i  http://www.lekarzpolski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=273&Itemid=329&lang=pl  i  http://www.lekarzpolski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=275&Itemid=329&lang=pl 

W związku z tym, że w wielu szpitalach dyrektorzy nie stosują się do tego prawa, każąc odrabiać lekarzom 11 godzinny odpoczynek  w  inne dni, lub obniżając wynagrodzenie miesięczne lub wynagrodzenie za dyżur (za część dyżuru płacą jakby to były normalne godziny pracy, a nie nadgodziny), sporządzony został wzór pozwu, z jakim lekarz może wystąpić do sądu o wypłatę brakującego wynagrodzenia. Tylko sąd jest władny zmusić dyrektora szpitala do prawnego zachowania. Państwowa Inspekcja Pracy zachowuje się w tym przypadku różnie.  

Wzór pozwu jest do pobrania – tutaj: pozew o zaplate za 11 godzinny okres wypoczynku po dyzurze.doc pozew o zaplate za 11 godzinny okres wypoczynku po dyzurze.doc