21 marca 2008

Bydgoszcz dnia 21 marca 2008 r.
Oświadczenie
ZK OZZL w sprawie bezprecedensowego ataku władz państwowych na prawa pracownicze
Zarząd Krajowy OZZL wyraża zdecydowany sprzeciw wobec bezprecedensowego po roku 1989 ataku władz państwowych na prawa pracownicze, w tym przypadku lekarzy.
Atak ten polega na tym, że lekarze są karani przez administrację państwową likwidacją ich miejsc pracy za to, że ośmielili się oni skorzystać z prawa do 48 godzinnego tygodnia pracy. Taki charakter ma decyzja wojewody mazowieckiego o likwidacji dwóch oddziałów szpitala specjalistycznego w Radomiu oraz jego groźby o likwidacji kolejnych oddziałów, gdy lekarze nie zgodzą się pracować powyżej norm przewidzianych prawem.
Stosowana jest przy tym socjotechnika mająca na celu podburzanie społeczeństwa przeciwko lekarzom, których oskarża się o „odchodzenie od łóżek chorego”. To smutna kontynuacja polityki jątrzenia i rozbijania społeczeństwa, którą znamy z lat minionych. Żeby zrozumieć absurdalność oskarżeń wobec lekarzy należałoby sobie wyobrazić karanie kierowców autobusów za to, że nie chcą pozostawać za kierownicą dłużej niż przewiduje prawo.
Po raz kolejny przypominamy, że lekarze radomscy nie strajkują, nie protestują, nie odchodzą od łóżek chorego!!!
Lekarze radomscy jedyne co robią to przestrzegają przepisów o czasie pracy. !!! 
I za to są karani, poniewierani i opluwani przez przedstawicieli administracji państwowej i państwowych urzędów oraz przedstawicieli rządu.    
Jest dla nas oczywiste, że działania te mają charakter zorganizowanej i skoordynowanej akcji, mającej poparcie najwyższych władz państwowych w tym Premiera RP. Nie do pomyślenia jest bowiem, aby wojewoda czy przedstawiciel NFZ poważył się na narażanie zdrowia i życia pacjentów, poprzez likwidację oddziałów szpitalnych bez akceptacji swoich przełożonych. Szczytem przewrotności jest nazywanie likwidacji oddziałów szpitalnych działaniem dla dobra pacjentów.
Wyrażamy obawę, że takie działania rządzących – walka z lekarzami, zamiast dialogu i porozumienia – przyniosą szkodę wszystkim, również rządzącym. Jest już zupełnie zadziwiające, że akcję przeciwko korzystaniu z praw pracowniczych zagwarantowanych przez przepisy Unii Europejskiej prowadzi rząd, który w tym samym czasie przedstawia się w Kraju i w Europie jako wielki zwolennik integracji europejskiej.
Zarząd Krajowy OZZL skorzysta z wszelkich praw, przysługujących związkom zawodowym, w tym prawa do strajku, jeżeli prawa pracownicze będą nadal łamane w tak brutalny sposób. Zapowiadamy również interwencję w Parlamencie Europejskim, Komisji Europejskiej, Międzynarodowej Organizacji Pracy i innych organizacjach broniących praw pracowniczych i obywatelskich.
Po raz kolejny wzywamy Premiera RP do dialogu i rozwiązania problemu na szczeblu Krajowym.
Zarząd Krajowy OZZL

Krzysztof Bukiel, przewodniczący Zarządu