20 marca 2008

Bydgoszcz dnia 20 marca 2008r. 

Oświadczenie

ZK OZZL w sprawie sytuacji w szpitalach Radomskich

Zarząd Krajowy OZZL przypomina i uświadamia tym, którzy tego nie wiedzą, że lekarze radomscy nie prowadzą żadnej akcji protestacyjnej ani strajku!!!

Trudności w funkcjonowaniu szpitali w Radomiu są skutkiem zaniedbań jakie nawarstwiały się latami w polskiej służbie zdrowia, a zostały spotęgowane nowymi przepisami o czasie pracy lekarzy. Przepisy te – po raz pierwszy – objęły lekarzy powszechnie obowiązującymi normami czasu pracy, a właściwie pozostawiły dla lekarzy wydłużony okres tygodniowego czasu pracy, ale jedynie do 48 godzin (przedtem mogło to być nawet 96 godzin tygodniowo).

Przypominamy, że OZZL już w ubiegłym roku apelował do Władz RP o rozwiązanie tego problemu na szczeblu krajowym i przedstawił konkretną propozycję w tej sprawie, ale Rząd RP ją zignorował, zrzucając na dyrektorów szpitali ciężar rozwiązania problemu.

  

Przypominamy, że dyrektorzy wielu szpitali, rozumiejąc konieczność zapewnienia nieprzerwanej pracy swoich szpitali, podpisywali z lekarzami odpowiednie porozumienia w zamian za zgodę lekarzy na zastosowanie wydłużonego tygodnia pracy (do 78 godzin tygodniowo).  Przypominamy również, że to ci właśnie dyrektorzy byli później piętnowani przez rządzących za rzekomą niegospodarność.

Postawa dyrektorów szpitali radomskich i konsekwencje jakie z tego wynikają (brak obsady lekarskiej i konieczność ograniczania pracy szpitala) są – w istocie – dokładną realizacją zaleceń Rządu w tej sprawie. Dlatego też i odpowiedzialność za ten chaos spada na rządzących.

ZK OZZL zwraca też uwagę – zarówno dyrektorom szpitali radomskich, jak i różnym przedstawicielom władz lokalnych i centralnych – że wypowiadane oficjalnie i nieformalnie groźby zastosowania sankcji wobec lekarzy, którzy nie podpisali tzw. klauzuli opt – out są bezprawne i jeśli zostaną one zrealizowane ZK OZZL złoży doniesienie do prokuratury i Państwowej Inspekcji Pracy.

ZK OZZL ponownie apeluje do Premiera RP o podjęcie rozmów z OZZL na szczeblu krajowym w celu rozwiązania problemów opieki zdrowotnej w Polsce.

Zarząd Krajowy OZZL

Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • 26 stycznia 2024
 • 25 grudnia 2023
 • 15 grudnia 2023
 • About us 8 grudnia 2023
 • Kalendarium OZZL 2022-2026 23 listopada 2023
 • Urlop szkoleniowy dla specjalisty 17 listopada 2023
 • Dlaczego 8% PKB na Ochronę Zdrowia? 14 listopada 2023
 • 1 lekarz na 150 pacjentów. Tyloma osobami opiekuje się lekarz na dyżurze w szpitalu psychiatrycznym 9 listopada 2023
 • Zobacz wszystkie