18 marca 2008

ZK OZZL o projekcie dokumentu:  "Rekomendacje konferencji Białego Szczytu" 

Bydgoszcz dnia 18 marca 2008r.

Komunikat do prasy
ZK OZZL w sprawie projektu Rekomendacji „Białego Szczytu”

Projekt „Rekomendacji konferencji Białego Szczytu”, który został przedstawiony uczestnikom Białego Szczytu do ewentualnej akceptacji, jest – w ocenie OZZL – dokumentem niejednoznacznym. Kierując się jego zapisami można wprowadzić radykalną reformę ochrony zdrowia, która w sposób zdecydowany poprawi jej funkcjonowanie, ale można także przeprowadzić wiele nic nie znaczących i pozornych zmian. Ta wieloznaczność przedstawionego dokumentu nie pozwala na poparcie go przez OZZL w takiej postaci. OZZL zaproponuje uzupełnienie projektu „Rekomendacji” o stwierdzenia, które w sposób jednoznaczny zinterpretują jego treść. Propozycje uzupełnień OZZL do projektu „Rekomendacji konferencji Białego Szczytu” znajdują się na stronie internetowej OZZL:

 http://www.lekarzpolski.pl/index.php?option=com_pressroom&view=one&id=627&r=2008&Itemid=99999999&lang=pl

Zarząd Krajowy OZZL

Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu