11 marca 2008

http://www.rp.pl/artykul/104723.html
Stanowisko Głównego Inspektoratu Pracy w sprawie pozostawania przez lekarza w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz czasu pracy niektórych pracowników ZOZ (GPP-302-4560-154 /08/PE)
10-03-2008, ostatnia aktualizacja 10-03-2008 06:31
Departament Prawny Głównego Inspektoratu Pracy informuje, że ustawa o zakładach opieki zdrowotnej (DzU z 2007 r. nr 14, poz. 89) wprowadza jeszcze jedną obok dyżuru formę aktywności pracowniczej, polegającej na tzw. pozostawaniu w gotowości. Aktywność taka odbywać się może poza miejscem wykonywania pracy np. w domu pracownika medycznego. Ponieważ pracownikowi medycznemu w każdej dobie przysługuje prawo do 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku (z wyjątkiem sytuacji, gdy pełni dyżur medyczny), nie ma – w ocenie departamentu – prawnej możliwości naruszania nieprzerwanego odpoczynku taką gotowością. Ustawa o ZOZ nie przewidują bowiem możliwości przerywania dobowego odpoczynku w żadnej sytuacji, tak jak to czyni przykładowo kodeks pracy. Przypomnijmy ponadto, że prawo europejskie nadal nie rozpoznaje różnych pośrednich form aktywności pracowniczej i dzieli aktywność pracownika na czas pracy i okres odpoczynku po niej. Funkcją takiego odpoczynku jest potrzeba regeneracji sił fizycznych i psychicznych pracownika.
Departament Prawny informuje również, że zgodnie z art. 3 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej czas pracy pracowników komórek organizacyjnych (zakładów, pracowni), radiologii, radioterapii, medycyny nuklearnej – stosujących w celach diagnostycznych lub leczniczych źródła promieniowania jonizującego, oraz fizykoterapii, patomorfologii, histopatologii, cytopatologii, cytodiagnostyki, medycyny sądowej lub prosektoriów w zakresie wskazanym w tym przepisie, nie może przekraczać 5 godzin na dobę i przeciętnie 25 godzin na tydzień w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym. Nie ma przy tym prawnej możliwości polecenia tej grupie zawodowej pełnienia dyżurów medycznych po przepracowaniu w jednej dobie 5 godzin. Zgodnie bowiem z art. 32 ust. 1 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej nie ma prawnych możliwości wydłużania tej grupie zawodowej dobowego wymiaru czasu pracy do 12 godzin. Tym bardziej zatem brakuje prawnego przyzwolenia na polecenie takim pracownikom pełnienia 19- lub 24-godzinnych dyżurów dobowych w warunkach, które mogą być szkodliwe dla ich zdrowia.
mgr Piotr Wojciechowski

Powyższa opinia jest zbieżna z opinią dotyczącą dyżuru pod telefonem i prawa do 11 godzinnego dobowego odpoczynku wyrażoną przez mecenasa Świstunia, patrz tutaj:

http://www.lekarzpolski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=276&Itemid=329&lang=pl

 

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie