6 marca 2008

Cześć! Byłem wczoraj na posiedzeniu Komitetu Sterującego „Białego Szczytu”. Siedzieliśmy do 19 i nie udało się załatwić dużo spraw. W zasadzie próbowaliśmy odpowiedzieć na dwa pytania, z grupy ważnych:

1. Czy powinno być współpłacenie przez pacjentów?

2. Czy SP ZOZ-y mają być przekształcane w spółki prawa handlowego?

Większość uczestników, szczególnie ze strony samorządu i związków zawodowych lekarzy a także ze strony pracodawców i samorządów terytorialnych, była za pozytywną odpowiedzią na oba pytania. Współpłacenia nie akceptuje Stow. Pacjentów Sandauera, a także Solidarność i związek pielęgniarek oraz OPZZ. Trzy ostatnie podmioty nie są również zwolennikami spółek handlowych. Na koniec spotkania K. Radziwiłł zadał pytanie (i chwała mu za to), które powinno paść na początku: czy rząd zamierza zwiększyć wydatki publiczne na ochronę zdrowia i o ile? To pytanie pozostało bez odpowiedzi. Był obecny wprawdzie A. Włodarczyk, ale odpowiedź pewnie przekraczała jego kompetencje. Następne spotkanie Komitetu Sterującego wyznaczono na 13.03., na godz. 12. Wcześniej, bo 12.03, ma odbyć się posiedzenie plenarne BSz.

W mojej opinii grają teraz na zwłokę, bo wszystkie problemy zaczynamy od poziomu zerowego. Nie uwzględnia się rezultatów prac wykonanych wcześniej. Dlatego też trzeba pilnować i naciskać mocno.

Pozdrowienia. Dzidek (Sz)

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 13 czerwca 2024
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie