1 marca 2008

Bydgoszcz dnia 29 lutego 2008r.

Oświadczenie
Przyjęte w drodze uchwały przez ZK OZZL w dniu 29 lutego 2008r. 

Zarząd Krajowy OZZL uznaje za krok w dobrym kierunku zmianę formuły prac zespołów tematycznych „Białego Szczytu” polegającą na wyodrębnieniu kilku najważniejszych problemów do rozstrzygnięcia w ramach określonego zespołu, w miejsce kilkudziesięciu lub kilkuset szczegółowych przepisów, którymi zajmowały się zespoły dotychczas.

O zmianie tej zdecydował w dniu 25 lutego br. Komitet Sterujący Białego Szczytu, z inicjatywy swojego przewodniczącego prof. Marka Safjana.  Decyzję tę odbieramy jako częściowe uwzględnienie krytycznego stanowiska OZZL wobec dotychczasowej formuły obrad „Szczytu” . To zdecydowało o dalszym udziale związku w pracach „Białego Szczytu” (wbrew wcześniejszym zapowiedziom).

Tym niemniej, ZK OZZL stwierdza, że nadal najważniejsze pytania dotyczące funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej nie zostały postawione. Pytaniami tymi są:

1.

Czy powszechny system opieki zdrowotnej ma być systemem wydolnym („bezkolejkowym”), to znaczy takim w którym pacjent ma pewność uzyskania potrzebnej pomocy medycznej niezawodnie i o czasie, czy deficytowym („kolejkowym”), jak obecnie, w którym chory zamiast potrzebnej pomocy uzyskuje miejsce w kolejce do leczenia ?

Drugie pytanie jest właściwie alternatywą pierwszego, odnoszącą się do finansów.

2.

Czy nakłady na opiekę zdrowotną – w ramach systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego –  mają być zrównoważone z zakresem i kosztami świadczeń gwarantowanych, czy mają być niewystarczające, jak obecnie. 

Bez odpowiedzi na te podstawowe pytania nie można w sposób wiarygodny i odpowiedzialny zdecydować o wielu innych rozwiązaniach np. o przekształceniu szpitali w spółki handlowe, o istnieniu dodatkowych, dobrowolnych ubezpieczeń zdrowotnych, o sposobie kształtowania wynagrodzeń personelu medycznego, o podstawowym prawie pacjenta,  jakim jest prawo do leczenia itp.

Wobec powyższego ZK OZZL zdecydował, że przedstawi Komitetowi Sterującemu na ręce jego przewodniczącego prof. Marka Safjana propozycję postawienia powyższych pytań pod obrady Białego Szczytu. Od odpowiedzi na ten wniosek OZZL uzależnia swój dalszy udział w debacie.

Zarząd Krajowy OZZL

Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • 26 stycznia 2024
 • 25 grudnia 2023
 • 15 grudnia 2023
 • About us 8 grudnia 2023
 • Kalendarium OZZL 2022-2026 23 listopada 2023
 • Urlop szkoleniowy dla specjalisty 17 listopada 2023
 • Dlaczego 8% PKB na Ochronę Zdrowia? 14 listopada 2023
 • Zobacz wszystkie