28 lutego 2008

Oświadczenie ZK OZZL
w sprawie kolejnej fali protestów i strajków pracowników medycznych

W związku z kolejną falą protestów i strajków personelu medycznego, w tym zwłaszcza pielęgniarek, ZK OZZL oświadcza, co następuje:

OZZL popiera słuszne żądania płacowe nie tylko lekarzy, ale także innych pracowników medycznych i solidaryzuje się z ich akcjami protestacyjnymi i strajkami.

OZZL uważa, że w sytuacji, gdy rządzący odrzucają kolejne propozycje rozwiązania na szczeblu krajowym problemu niskich płac personelu medycznego, jedynym sposobem skutecznego upomnienia się o sprawiedliwe wynagrodzenia są działania na poziomie zakładu pracy: spór zbiorowy z dyrekcją zakładu oraz – ostatecznie – akcja protestacyjna i strajk. Cała odpowiedzialność za chaos tym wywołany spada na rządzących, którzy prowokują do takich działań poprzez niepodejmowanie odpowiednich kroków na poziomie centralnym.

OZZL odrzuca takie podejście do problemu jakie próbują narzucić rządzący i niektórzy dyrektorzy szpitali, że płace personelu medycznego powinny być dostosowane do „możliwości finansowych” szpitali (i innych zakładów opieki zdrowotnej). Takie rozumowanie byłoby uzasadnione, gdyby szpitale funkcjonowały w warunkach rynkowych i rynkową wartość miałyby też ceny za świadczenia zdrowotne, płacone szpitalom przez NFZ. Obecnie jednak „możliwości finansowe” szpitali są zdeterminowane decyzją polityczną – rządzących, którzy utrzymują najniższe finansowanie ochrony zdrowia (liczone % PKB) w Europie, przy jednocześnie – najszerszym zakresie świadczeń bezpłatnych. Tak skonstruowany system opieki zdrowotnej za podstawę funkcjonowania przyjmuje wyzysk personelu medycznego i gdyby pracownicy służby zdrowia chcieli się dostosować do „możliwości finansowych” swoich zakładów musieliby zrezygnować w ogóle z wynagrodzeń. Musimy przecież pamiętać o 10 miliardowym zadłużeniu szpitali w Polsce, o dekapitalizacji sprzętu i budynków, o ogromnym deficycie świadczeń (kolejki).

Jednocześnie kolejne rządy udowadniają, że bez silnej presji ze strony pracowników służby zdrowia, żadne pozytywne zmiany w tej dziedzinie nie nastąpią. Odnosi się to również do obecnego rządu, który nawet wobec tak oczywistych dowodów niedofinansowania opieki zdrowotnej w Polsce zastanawia się czy należy zwiększyć nakłady na lecznictwo ze środków publicznych i wprowadzić współpłacenie przez pacjentów.

Wobec takiej postawy rządzących, pracownikom opieki zdrowotnej nie pozostaje nic innego, jak protesty i strajki.

Zarząd Krajowy OZZL

Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu

Bydgoszcz 28 lutego 2008r.     

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 13 czerwca 2024
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie