1 lutego 2008

Bydgoszcz dnia 01 lutego 2008r.

Oświadczenie

Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy wyraża poparcie dla zapowiedzi wprowadzenia w wyborach do samorządu terytorialnego większościowej ordynacji wyborczej, opartej o Jednomandatowe Okręgi Wyborcze (JOW). Zapowiedź taką przedstawił niedawno Premier Donald Tusk.

OZZL czeka na wywiązanie się PO także z zapowiedzi wprowadzenia JOW w wyborach do Parlamentu RP. W ocenie OZZL wiele potrzebnych zmian w Kraju, w tym odpowiednia, rynkowa reforma ochrony zdrowia są hamowane wskutek nadmiernego partyjniactwa i braku wymiany elit politycznych. Wynika to wprost z przyjętej w  Polsce tzw. proporcjonalnej ordynacji wyborczej, która odbiera bierne prawo wyborcze wielu ludziom, a Posła czyni bardziej zakładnikiem swojej partii niż reprezentantem Narodu.

Krzysztof Bukiel – przewodniczący ZK OZZL   

ps

tym, ktorzy nie mogą zrozumieć dlaczego OZZL zajmuje się sprawami tak – wydawałoby się – odległymi od spraw lekarskich polecam artykuł: http://www.lekarzpolski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=270&Itemid=241&lang=pl 

K.Bukiel