25 stycznia 2008

W dniu 23 stycznia br przed Rejonowym Sądem Pracy w Mielcu zapadł wyrok w sprawie z powództwa naszych kolegów, przewodniczącego OT i jego zastępcy, przeciwko Szpitalowi Powiatowemu w Mielcu. Kolega przewodniczący OT został zwolniony z pracy z powodu ciężkiego naruszenia dyscypliny pracy i narażenia na szwank bezpieczeństwa pacjentów(!) w czasie ewakuacji. Po trzech rozprawach sąd wydał wyrok uznający zarzuty stawiane przez pracodawcę za bezzasadne i nakazał przywrócenie kolegido pracy. Drugi z kolegów został przywrócony na stanowisko zastepcy ordynatora w drodze ugody sądowej. Kiedy otrzymamy uzasadnienie wyroku prześlemy je do publikacji. Otymistyczne jest to, że pracodawcy nie mogą być bezkarni i nie mogą „odgrywać się” na działaczach związkowych, a także to, że z pomocą prawną możemy zrobić o wiele więcej niż nam się do tej pory wydawało. Pozdrawiam. Dzidek