24 stycznia 2008

W dniu 23 stycznia odbyło się posiedzenie Senackiej Komisji Zdrowia, poświęcone nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.  Praktycznie najważniejszym elementem tej nowelizacji jest wpisanie upoważnienia dla ministra zdrowia do ustalania wysokości płacy zasadniczej lekarza ?rezydenta i określenie minimalnej kwoty tej płacy w postaci wskaźnika odniesionego do przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw za rok poprzedni.

Przypominamy, że w sejmowej komisji zdrowia i na posiedzeniu plenarnym Sejmu  Rząd i posłowie koalicji rządzącej byli za utrzymaniem dotychczasowego wskaźnika -70%, a opozycja chciała wzrostu wskaźnika do 100%.

Wydawało się, że po licznych kolejnych wystąpieniach ministra zdrowia i Premiera, w którym podkreślano wolę poprawy wynagrodzeń lekarzy rezydentów, senatorowie PO (i PSL) zdobędą się na wniesienie poprawki do ustawy przyjętej przez sejm, w postaci podniesienia wskaźnika z 70% do 100%. Można by ewentualnie zapisać, że nowy (100%) wskaźnik wchodzi w życie od przyszłego roku (jeżeli przyjąć za wiarygodne twierdzenie rządzących, że tylko fakt przegłosowania ustawy budżetowej na rok 2008 uniemożliwia im podniesienie wskaźnika płacy rezydenta już teraz).

Niestety okazało się, że obłuda rządzących nie ma granic. Senatorowie PO, w tym nasi koledzy lekarze, nie mieli odwagi sprzeciwić się władzom partii i głosowali przeciwko poprawie wynagrodzeń najmniej zarabiających lekarzy w Polsce.

Koledzy lekarze ? pamiętajcie.

Komentarz ? patrz też artykuł : http://www.lekarzpolski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=270&Itemid=241&lang=pl 

K.B.  

 

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 13 czerwca 2024
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie