14 stycznia 2008

Pytania i odpowiedzi w sprawie 11 godzinnego czasu wolnego i rozkładu pracy
Na stronie internetowej OZZL znajduje się wyjaśnienie kiedy za 11-godz. odpoczynek należy się zapłata, a kiedy nie.
Pytanie:
Proszę powiedzieć, czy w pierwszym przypadku (lekarz na etacie o stałych godzinach pracy) dyrektor szpitala może wydłużyć lekarzowi czas pracy w danym dniu z 7,35 do 12 godz. ,po których lekarz pełni 12godz dyżur i wychodzi rano na 11 godz.odpoczynek czy 7.35 to czas etatowy, a pozostałe godziny tj.16.25 w całości to dyżur(nadgodziny)?
Odp.
Jeżeli lekarz pracuje w tzw. podstawowym systemie czasu pracy, (a nie w tzw. systemie równoważnym) dyrektor nie może wydłużyć czasu pracy lekarzowi w opisany wyżej sposób.
A zatem 7 godz. 35 minut ? czas ?etatowy?, reszta ? 16,25 w całości nadgodziny.
Pytanie:
Jak podano na stronie internetowej mimo, że lekarz po dyżurze odpoczywa, a powinien być do południa w pracy należy mu się za ten czas zapłata z winy złej organizacji pracy. Czy następujące po dyżurze 7.35 godz. należy w związku z tym zaliczyć do godzin przepracowanych przy sumowaniu ile przepracowałam godzin w danym miesiącu?
Odp:
Tak
Pytanie:
Na przykład w tygodniu pracowałam od poniedziałku  do środy codziennie rano po 7 godz 35 min. , w czwartek od 7.30 do 15.05(wg dyrekcji do 19.30) etat, a potem dyżur do 7.30 w piątek. Ile godzin w tym tygodniu przepracowałam w ramach etatu, a ile nadgodzin. Czy będzie to odpowiednio 5×7.35 czyli 37 godz55 min i 16godz 25 min nadgodzin czy jak twierdzi dyrektor 3×7,35+12 czyli 34 godz 45 min i 12 nadgodzin.
Odp:
Jeżeli lekarz pracuje w podstawowym systemie pracy to w/w rozkład pracy oznacza, że pracował 5x7godz.35min czyli 37 godzin 55 minut w ramach etatu i 16 godz. 25 minut nadgodzin.
Jeżeli lekarz pracuje  w systemie równoważnym i akurat na dzień ?dyżuru? pracodawca ustalił 12 godzinny czas pracy, a na dzień po dyżurze ??wolne? to wyliczenia dyrektora są właściwe.  
Pytanie:
Czy mimo niepodpisania klauzuli opt-out mogę być zobligowana do przepracowania w danym miesiącu większej ilości godzin, a w następnym miesiącu będę pracować mniej? 
Odp.
Maksymalna norma z nadgodzinami, wynosząca 48 godzin odnosi się do tzw. okresu rozliczeniowego, który nie powinien trwać dłużej niż 3miesiące. Jaki jest okres rozliczeniowy powinno być umieszczone w regulaminie pracy. To znaczy, że jeżeli w jednym miesiącu liczba nadgodzin nie doprowadziła do wyczerpania 48 godzin tygodniowo, to w drugim miesiącu ? może przekroczyć tę liczbę. Poza wszystkim jednak obowiązuje limit 150 nadgodzin rocznie, lub inny, ustalony w regulaminie wynagradzania, nie przekraczający 416 na rok, ( bo większa ilość nadgodzin uniemożliwiałaby wypełnienie przepisów o koniecznym odpoczynku).
K.B. na podstawie opinii prawnych m. innymi Mec. Jacka Marczaka, która jest tutaj:  http://www.lekarzpolski.pl/index.php?option=com_pressroom&view=one&id=535&r=2008&Itemid=99999999&lang=pl