10 stycznia 2008

08 stycznia br. odbyło sie posiedzenie komisji zdrowia sejmu RP, na ktorym był rozpatrywany projekt nowelizacji ustawy o zawodach lekarza  i lekarza denstysty. Jednym z istotnych elementów tego projektu jest przepis upowazniający ministra zdrowia do ustalania wysokości płacy lekarza rezydenta i wyznaczający dolną granicę tego wynagrodzenia. Projekt rządowy przewiduje, ze dolna granica płacy rezydenta ma wynośić – jak dotychczas – 70% średniej płacy w przedsiębiorstwach za ubiegły rok. OZZL w opinii do projektu wnioskował o 200%. Posłowie PiS zgłosili poprawkę – 100%. W czasie głosowania  WSZYSCY POSŁOWIE PO, W TYM LEKARZE GŁOSOWALI PRZECIWKO ZWIĘKSZENIU PŁAC DLA NAJMNIEJ ZARABIAJĄCYCH LEKARZY.

Informacja na podstawie relacji Prezesa NIL dr RAdziwiłła – K. Bukiel