10 stycznia 2008

Bydgoszcz dnia 09 stycznia 2008r.

Oświadczenie ZK OZZL
w sprawie aktualnej sytuacji w ochronie zdrowia i braku konstruktywnego dialogu

Zarząd Krajowy OZZL wyraża żal, że przesłanie jakie było celem propozycji OZZL ?cudu irlandzkiego? w polskiej służbie zdrowia zostało ? z różnych powodów ? wypaczone lub zdominowane przez treści, w istocie,  uboczne oraz przez doszukiwanie się kontekstów politycznych. 

Jeszcze raz podkreślamy, że naszym celem było i jest doprowadzenie do konstruktywnego porozumienia, korzystnego dla wszystkich stron: pracowników, pracodawców (dyrektorów szpitali) i rządzących, które pozwoliłoby na wprowadzenie koniecznych, chociaż trudnych reform w ochronie zdrowia w warunkach spokoju i poparcia dla zmian.

Wobec pojawiających się różnych interpretacji naszego wystąpienia wyjaśniamy:

– OZZL nie zgłaszał wniosku o dymisję pani Minister Zdrowia, wyrażane opinie były opiniami poszczególnych osób, a nie Związku. OZZL jest natomiast krytyczny wobec programu zmian przedstawionych przez Ministra Zdrowia, wskazując, że program ten nie uwzględnia najważniejszego elementu warunkującego powodzenie wszystkich innych kroków, to jest: zrównoważenia nakładów na ochronę zdrowia z zakresem świadczeń gwarantowanych.

OZZL nie uważa, iż Premier lub Rząd jest formalną stroną porozumień płacowych dla lekarzy i innych pracowników służby zdrowia. OZZL stwierdza jedynie, że formalna strona tych porozumień ? dyrektorzy szpitali nie mają faktycznych możliwości spełnienia postulatów pracowniczych, bo muszą poruszać się w warunkach finansowych, narzuconych im przez NFZ, a w istocie przez polityków. OZZL proponował, aby Premier był nie stroną w porozumieniu płacowym, ale gwarantem wprowadzenia takich zmian systemowych w ochronie zdrowia, które dyrektorom umożliwią wywiązanie się z ich zobowiązań.

– OZZL nie zamierza czynić służby zdrowia polem politycznej walki, wręcz przeciwnie, od lat zabiegamy o polityczną, ponadpartyjną zgodę w sprawach dotyczących ochrony zdrowia. Wniosek OZZL do Prezydenta o mediację jest wyrazem naszej bezradności w próbach nawiązania konstruktywnego dialogu z Premierem. Naszym celem jest bezpośrednie poinformowanie Premiera o naszych zarzutach wobec propozycji pani Minister Zdrowia.

– Propozycja zawarcia ?paktu społecznego? w ochronie zdrowia zawiera w sobie zarówno element porozumienia płacowego (układu zbiorowego pracy), jak i porozumienia dotyczącego kształtu systemu opieki zdrowotnej w Polsce. Porozumienie płacowe jest przez nas traktowane jako gwarancja, że zmiany systemowe zostaną wprowadzone. Bez tych zmian bowiem nie będzie możliwe wywiązanie się z zobowiązań płacowych.

– Żałujemy, że w naszych wypowiedziach pojawiły się zbyt emocjonalne sformułowania i każdego, kto się poczuł nimi urażony, w tym panią Minister Zdrowia ? przepraszamy.

Nie rozumiemy dlaczego nasza propozycja nie miałaby zostać przyjęta przez Rząd. Uwzględnia ona wszystkie zastrzeżenia rządu, rozkłada czas dojścia do postulowanych przez nas płac na 2 lata (co nie jest przecież wyrazem naszego ?rozgorączkowania? ) i oferuje poparcie dla reform. Tylko brak wiary w skuteczność proponowanej przez siebie reformy może być realną przeszkodą w przyjęciu przez rządzących propozycji OZZL.

W imieniu Zarządu Krajowego OZZL

Krzysztof Bukiel ? przewodniczący Zarządu 

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • 26 stycznia 2024
 • 25 grudnia 2023
 • 15 grudnia 2023
 • About us 8 grudnia 2023
 • Zobacz wszystkie