7 stycznia 2008

Pracując (dyzurując) niezgodnie z prawem, narazacie się na konsekwencje finansowe i karne.

Uwaga Lekarze!!! 

Pracując niezgodnie z prawem narażacie się na konsekwencje karne i finansowe!

Wszyscy dobrze o tym wiemy, że są tacy dyrektorzy szpitali, którzy próbują sobie poradzić z problemem nowych przepisów o czasie pracy lekarzy w sposób bezprawny np.:

?         Udają, że nic się nie stało (nic się nie zmieniło) i rozpisują lekarzy na dyżury jak dawniej, nie uzyskując ich zgody na opt ?out,

?         Wprowadzają nowy system czasu pracy (najczęściej coś na wzór systemu równoważnego czasu pracy), bez dokonania zmian w regulaminie pracy,

?         Wprowadzają nowy rozkład czasu pracy (najczęściej w postaci pracy zmianowej) ? bez dokonania zmian w regulaminie pracy,

?         Dowolnie manipulują godzinami pracy w ten sposób, że ? bez zmiany systemu czasu pracy ? ?zaliczają? część godzin dyżuru do normalnych godzin pracy np. 7 godz. 35 minut dyżuru pełnionego we wtorek ?zaliczają? na poczet dniówki środowej i nie płacą za cały dyżur jak za nadgodziny,

?         Każą ?odrabiać? czas wolny po dyżurze, mimo, że czas ten przypadał na godziny pracy, zgodne z dotychczasowym i niezmienionym harmonogramem pracy lekarza (a zatem było to ?niepracowanie? zawinione przez pracodawcę i płatne)

?         Itp. itd.  

Zdarza się, że lekarze godzą się na takie rozwiązania ?dla świętego spokoju?, z powodu zastraszenia, z powodu niewiedzy, z ?dobrego serca? itp.

Chcemy uświadomić tym lekarzom, że godząc się na takie bezprawne rozwiązania narażają siebie na konsekwencje karne i ? zwłaszcza – odpowiedzialność finansową za ewentualne szkody wyrządzone pacjentom (i nie tylko). W razie dochodzenia ? czy to prokuratorskiego, czy prowadzonego w sprawie odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową, nieprawne przebywanie lekarza w pracy (wykonywanie czynności zawodowych) w czasie dyżuru lub w dodatkowym czasie, niezgodnym z obowiązującym lekarza systemem i rozkładem czasu pracy zwolni firmę ubezpieczeniową z odpowiedzialności finansowej, a lekarza dodatkowo może obciążyć odpowiedzialnością za nielegalne wykorzystywanie ?bazy szpitalnej?.  Szpital jest ? co prawda ? ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, ale umowa ubezpieczeniowa wyklucza odpowiedzialność szpitala za błędy popełnione przez pracownika w przypadku
gdy pracownik pracuje niezgodnie z prawem (np. niezgodnie z Umową o pracę,
zakresem obowiązków oraz Regulaminem Pracy).

W związku z powyższą zalecamy aby każda organizacja terenowa OZZL sprawdziła w swoim szpitalu następujące rzeczy: 

Czy w szpitalu zmienił się Regulamin Pracy? (jest to konieczne w związku z nowelizacją ustawy o ZOZ) ?

Czy zmiana Regulaminu Pracy była konsultowana z OZZL (musi być konsultowana)?

Czy pracodawca ustalał z OZZL termin konsultacji (musi być ustalony i nie dłuższy niż 30 dni)?

Czy nowy Regulamin Pracy był ogłoszony (co najmniej wywieszony na tablicy ogłoszeń) co najmniej na 14 dni przed jego wejściem w życie?

Czy nowy Regulamin Pracy przewiduje inny niż dotychczasowy system pracy (np. równoważny lub zmianowy) lekarzy – jeżeli tak, to czy lekarze otrzymali wypowiedzenia zmieniające umowy o pracę w związku z pogorszeniem ich warunków pracy (albo czy się zgodzili na zmianę umów o pracę)?

Czy zmienił się Regulamin Wynagradzania? (konieczne w związku z nowelizacją ustawy o ZOZ) i czy zmiana ta była konsultowana z OZZL?

Jak obecnie pracują lekarze i czy zdaniem OT OZZL jest to zgodne z obowiązującym w szpitalu Regulaminem Pracy, umową o pracę i zakresem obowiązków lekarza? Czy jest to zgodne z Ustawą o ZOZ ?

PRZYPOMINAMY, że ? jeżeli są jakiekolwiek wątpliwości odnośnie łamania prawa przez dyrektora szpitala w związku z wprowadzonymi nowymi przepisami o czasie pracy lekarzy ? organizacja terenowa OZZL powinna skierować wniosek o kontrolę do Okręgowego Inspektora Pracy (adresy na stronie: http://www.pip.gov.pl/html/pl/html/06000000.htm )

Zarząd Krajowy OZZL

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 13 czerwca 2024
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie