4 stycznia 2008

Jakkolwiek zdaję sobie sprawę, ze w chwili obecnej wszelka inna aktywność OZZL niz działania związane z opt out, negocjacjami płacowymi i działaniami na rzecz reformy ochrony zdrowia nie znajdzie wielkiego oddźwięku lekarzy, tym niemniej informuję, ze przybył kolejny sojusznik w walce o zmianę ordynacji wyborczej do Parlamentu z obecnej tzw. proporcjonalnej na większościową, opartą o jednomandatowe okręgi wyborczej (JOW). OZZL jest od lat zaangazowany w ruchu na rzecz JOW, bo widzi, ze dotychczasowa ordynacja – partyjna – uniemozliwia przeprowadzenie jakichkolwiek istotnych zmian w kraju. Wybrani posłowie po prostu boją się zrobić coś, co nie spodoba się ich partyjnym bossom, a ci nie ryzykują zadnych zmian, zeby nie stracić popularności wśród mas. Ostatnie lata i miesiące dostarczają kolejnych dowodów na to.

Witamy zatem kolejnych sojuszników w walce o normalny system wyborczy w naszym Kraju, sprzyjający wymianie elit, promujący odpowiedzialność osobistą posła i likwidujący partyjniactwo (czyli liczenie się bardziej z interesami partii niz interesami Kraju).

Podajemy nizej linki do stron internetowych, informujących o akcji studentów: 

www.jednomandatowe.pl

www.jednomandatowe.salon24.pl

oraz o wcześniejszych działaniach OZZL w tej sprawie:

http://www.lekarzpolski.pl/index.php?option=com_pressroom&view=one&r=2007&Itemid=246&lang=pl&id=29

http://www.lekarzpolski.pl/index.php?option=com_pressroom&view=one&id=385&r=2007&Itemid=99999999&lang=pl

http://www.lekarzpolski.pl/archiwum/akt/30052005.htm

http://www.lekarzpolski.pl/archiwum/akt/18092004_1.htm

K.B.