1 stycznia 2008

NIE ZAPOMINAJCIE O REZYDENTACH!!!

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

Zwracamy się do Was z apelem i prośbą ? NIE ZAPOMINAJCIE O REZYDENTACH przy negocjowaniu zgody na opt-out.

Do Zarządu Krajowego OZZL napływają informacje, że w wielu szpitalach, gdzie powstały zespoły negocjacyjne, które w imieniu lekarzy negocjują nowe warunki wynagradzania w zamian za zgodę na opt out, pomijani są całkowicie lekarze ? rezydenci. Taka postawa jest niezgodna z postanowieniami zarówno Zarządu Krajowego OZZL, jak i Zjazdu Krajowego OZZL ? najwyższej władzy w Związku.

Lekarze rezydenci MUSZĄ BYĆ OBJĘCI PODWYŻKAMI jak wszyscy inni lekarze w szpitalu. Fakt, że płaca zasadnicza rezydentów jest płacona przez ministerstwo zdrowia nie stanowi tutaj żadnej przeszkody prawnej, ani nie może być usprawiedliwieniem dla dyrektora szpitala lub zespołu negocjującego OZZL.

W istocie – dla dyrektora szpitala (gdyby był mądry i umiał liczyć pieniądze) zachęcenie do pracy u siebie jak największej liczby rezydentów, poprzez dodanie im ?od siebie? dodatku do pensji zasadniczej płaconej przez Ministerstwo Zdrowia jest korzystne, bo za część wynagrodzenia, jaki płaci lekarzowi nierezydentowi ma cennego pracownika, wykonującego istotną część pracy na oddziale.     

Zachęcenie rezydentów do pracy w danym szpitalu jest też z korzyścią dla lekarzy ? specjalistów, bo zyskują oni ?wyrobników?, którzy odciążają ich od wielu czynności.

Dlatego jeszcze raz apelujemy do zespołów negocjacyjnych  NIE ZAPOMINAJCIE O REZYDENTACH. Nie podpisujcie jakichkolwiek porozumień płacowych, które nie uwzględniają podwyżek dla rezydentów płaconych przez szpital. Jeżeli nie przez wzgląd na solidarność z lekarzami ? rezydentami, to zróbcie to dla swojego własnego interesu.

Zarząd Krajowy OZZL

Krzysztof Bukiel ? przewodniczący Zarządu

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • 26 stycznia 2024
 • 25 grudnia 2023
 • 15 grudnia 2023
 • About us 8 grudnia 2023
 • Zobacz wszystkie