31 grudnia 2007

Zgłaszajcie do ZK OZZL wszelkie przejawy nieprawnych działań dyrekcji szpitali w zakresie czasu pracy lekarzy

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy!
Zarząd Krajowy OZZL apeluje do Was o zgłaszanie wszelkich przypadków zmuszania lekarzy (w różny sposób i w różnej formie) do podpisywania klauzuli opt-out lub wymuszania zgody lekarzy na nie schodzenie po dyżurach, a takze wszelkich innych przejawów bezprawnego działania dyrekcji szpitali lub kogokolwiek, w związku z wprowadzeniem nowych przepisów o czasie pracy lekarzy. W zgłoszeniu prosimy podać imię i nazwisko zmuszającego, jego funkcję (dyrektora lub ordynatora), nazwę oddziału, nazwę szpitala, miejscowość (a także – tylko do wiadomości OZZL – imię i nazwisko oraz ew. funkcję osoby zgłaszającej). Przypadki takiego postępowania OZZL będzie sukcesywnie publikował na swojej stronie internetowej, zgłaszając je jednocześnie do Państwowej Inspekcji Pracy oraz do Prokuratury.
 
Zarząd Krajowy OZZL

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • 26 stycznia 2024
 • 25 grudnia 2023
 • 15 grudnia 2023
 • About us 8 grudnia 2023
 • Kalendarium OZZL 2022-2026 23 listopada 2023
 • Urlop szkoleniowy dla specjalisty 17 listopada 2023
 • Dlaczego 8% PKB na Ochronę Zdrowia? 14 listopada 2023
 • 1 lekarz na 150 pacjentów. Tyloma osobami opiekuje się lekarz na dyżurze w szpitalu psychiatrycznym 9 listopada 2023
 • Zobacz wszystkie