31 grudnia 2007

Zgłaszajcie do ZK OZZL wszelkie przejawy nieprawnych działań dyrekcji szpitali w zakresie czasu pracy lekarzy

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy!
Zarząd Krajowy OZZL apeluje do Was o zgłaszanie wszelkich przypadków zmuszania lekarzy (w różny sposób i w różnej formie) do podpisywania klauzuli opt-out lub wymuszania zgody lekarzy na nie schodzenie po dyżurach, a takze wszelkich innych przejawów bezprawnego działania dyrekcji szpitali lub kogokolwiek, w związku z wprowadzeniem nowych przepisów o czasie pracy lekarzy. W zgłoszeniu prosimy podać imię i nazwisko zmuszającego, jego funkcję (dyrektora lub ordynatora), nazwę oddziału, nazwę szpitala, miejscowość (a także – tylko do wiadomości OZZL – imię i nazwisko oraz ew. funkcję osoby zgłaszającej). Przypadki takiego postępowania OZZL będzie sukcesywnie publikował na swojej stronie internetowej, zgłaszając je jednocześnie do Państwowej Inspekcji Pracy oraz do Prokuratury.
 
Zarząd Krajowy OZZL

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 13 czerwca 2024
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie