28 grudnia 2007

co to jest normalny, a co równowazny system czasu pracy i czy mozna je łatwo zamienić

Kilka ważnych przypomnień dotyczących czasu pracy i zmiany systemu lub rozkładu czasu pracy.

1.

Jeżeli ktoś dotychczas pracował codziennie rano i miał do wypracowania swoją normę 7 godz. 35 minut, a później dyżurował, to pracował w normalnym systemie pracy. Jeżeli teraz dyrektor szpitala chce zmienić sposób pracy tego lekarza w ten sposób, że jednego dnia lekarz przyjdzie na przykład: na 5 godzin, drugiego na 8, trzeciego na 12, czwartego na  6, a piątego na 9 ? aby w ten sposób wyrobić 40 godzinną tygodniową normę pracy, to jest to bezprawne, bo stanowi pracę w tzw. równoważnym systemie pracy. Aby taki system wprowadzić trzeba go zapisać w regulaminie pracy, co wymaga uzgodnień ze związkami zawodowymi (30 dni), ogłoszenia pracownikom (14 dni) i zmiany umowy o pracę (okres wypowiedzenia). Są odmienne opinie prawne co do tego ostatniego elementu ( wypowiedzenia warunków umowy o pracę) ? jedni twierdzą, że jest to konieczne tylko wtedy, gdy system czasu pracy był wyraźnie zapisany w umowie o pracę (np. godziny pracy, codziennie 7.00 ? 14. 35 ), inni twierdzą, że nie musi to być wpisane literalnie do umowy o pracę, a wystarczy praktyka ostatnich lat (jeżeli np. lekarz pracuje tak przez cały okres swojego zatrudnienia, to znaczy, że pracuje w normalnym systemie pracy i na taki się godził).

Podobnie zmianą systemu czasu pracy jest ( dla lekarza, który dotychczas pracował codziennie 7 godz. 35 minut )  wprowadzenie takiej zasady, że codziennie ? przez 4 dni ? będzie taki lekarz pracował np. 5 godzin (razem 20 godzin), a brakujące do tygodniowej normy 20 godzin ?odpracuje? dnia piątego. To również wymaga zmiany regulaminu pracy i  zmiany umowy o pracę. Gdyby dyrektor wprowadził taką zasadę j/w bez zmiany regulaminu pracy i zmiany umowy o pracę, to według prawa powinien lekarzowi płacić normalną płacę za każdy dzień (nawet jeżeli lekarz przepracował 5 godzin), a za każdy czas dziennie powyżej 7 godz. 35 minut ? nadgodziny.

Szczegóły dotyczące systemów czasu pracy, w tym równoważnego systemu http://www.lekarzpolski.pl/index.php?option=com_pressroom&view=one&id=529&r=2007&Itemid=246&lang=pl

2.

Należy mieć świadomość, że dyrektorzy szpitali będą uciekać w działania bezprawne aby tylko jakoś uporać się z problemem nowego czasu pracy dla lekarzy. Będą przy tym liczyć na nieznajomość prawa pracy lekarzy i na ich strach przed zbuntowaniem się. Przypominamy zatem, że istnieje coś takiego jak Państwowa Inspekcja Pracy, która chętnie odpowie na każdy wniosek o przeprowadzenie kontroli w danym zakładzie pracy. Jeśli zatem uważacie lub podejrzewacie, że działania dyrektora w tym względzie nie są do końca prawidłowe ? zgłoście to do Okręgowej Inspekcji Pracy. ZK OZZL już wystąpił z takim ogólnym wnioskiem do Głównego Inspektoratu Pracy:

http://www.lekarzpolski.pl/index.php?option=com_pressroom&view=one&id=525&r=2007&Itemid=246&lang=pl, wiemy jednak, że przeprowadzenie kontroli konkretnych szpitali wymaga zgłoszenia wniosku w Okręgowym Inspektoracie. Można posłużyć się treścią wniosku, jaki zgłosił ZK OZZL, wpisując jednak nazwę i adres konkretnego szpitala. Adresy Okręgowych inspektoratów pracy są na stronie  http://www.pip.gov.pl/html/pl/html/06000000.htm  

 

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • 26 stycznia 2024
 • 25 grudnia 2023
 • 15 grudnia 2023
 • About us 8 grudnia 2023
 • Zobacz wszystkie