5 grudnia 2007

Komunikat dla mediów

Bydgoszcz dnia 05 grudnia 2007r.

Komunikat dla mediów

Zarząd Krajowy OZZL informuje, że przesłał w dniu dzisiejszym do Prezesa PiS i Przewodniczącego Klubu Parlamentarnego PiS list z prośbą o złożenie do Sejmu przez posłów PiS, w formie poselskiej inicjatywy ustawodawczej, projektów dwóch ustaw, które były przedstawiane przez Rząd Prawa i Sprawiedliwości tuż przed ostatnimi wyborami do Parlamentu.

Pierwsza ustawa, zmieniająca ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, decyduje o przeznaczeniu połowy składki na Fundusz Pracy opłacanej przez firmy za pracowników na potrzeby NFZ. Druga ustawa wprowadza stopniowy wzrost wysokości składki płaconej na powszechne ubezpieczenie zdrowotne (i odliczanej od podatku PIT) do wysokości 13%.

Powyższe ustawy mają spowodować zwiększenie ilości środków publicznych, przeznaczanych na ochronę zdrowia o kolejne 3,5 mld w roku 2008 i ? ostatecznie – wzrost nakładów publicznych na opiekę zdrowotną do 6% PKB do roku 2011. Te dodatkowe środki są ? w naszej ocenie ? konieczne aby rozwiązać problem, jaki pojawia się w związku z wejściem w życie nowych przepisów dotyczących czasu pracy lekarzy.

Krzysztof Bukiel ? przewodniczący ZK OZZL 

treść listu – tutaj list do PiS.doc list do PiS.doc