1 lutego 2007

Wątpliwości i decyzje dotyczące akcji protestacyjnej w roku 2007,  omawiane w czasie posiedzenia ZK OZZL w dniu 26 stycznia 2007r.

 

 

 

 

 

 

Czy jest bezwzględny obowiązek tworzenia Regionalnych Zespołów Negocjacyjnych ?.

 

 

Wielu uczestników prowadzonych już sporów zwraca uwagę, że nie potrzebuje żadnej pomocy z zewnątrz i dobrze radzi sobie w negocjacjach ze swoim dyrektorem samodzielnie. Dodatkowo zwracano uwagę, że zespoły negocjacyjne na całe województwo byłyby b. obciążone pracą, co mogłoby przedłużyć znacznie negocjacje. Wniosek jest taki:

Nie ma obowiązku tworzenia  Regionalnych Zespołów Negocjacyjnych. Od organizacji terenowej OZZL będzie zależało czy zechce ona skorzystać z pomocy zewnętrznych negocjatorów czy nie. Najważniejsze jest, aby negocjacje i negocjacje z udziałem mediatora (mediacje) przeprowadzić sprawnie i aby osiągnąć gotowość strajkową przed 07 maja 2007r.

 

 

 

 

Czy tworzyć Fundusz Strajkowy ?  Kto ma tworzyć fundusz strajkowy? W jaki sposób tworzyć fundusz strajkowy?

 

 

Należy tworzyć fundusz strajkowy na wypadek zapowiadanego ogólnopolskiego strajku lekarzy. Fundusz powinien być tworzony przez wszystkie struktury OZZL. Organizacje Terenowe i Organizacje Regionalne powinny przeznaczyć na Fundusz Strajkowy odpowiednie kwoty ze swoich środków. Zarząd Krajowy OZZL wyodrębni odpowiednią kwotę ze środków ZK OZZL ( uchwałę o wielkości tej kwoty ZK podejmie, gdy znana będzie ostateczna ilość zakładów gotowych do strajku). ZK OZZL zapozna się również z możliwością założenia odrębnego konta przeznaczonego na wpłaty „z zewnątrz” na pomoc dla strajkujących lekarzy.

 

 

 

 

Czy można wykorzystać klauzulę „opt out” ( dobrowolne wyrażenie zgody na dyżurowanie przez lekarzy w wymiarze czasu dłuższym niż 10,5 godziny tygodniowo i 150 godzin rocznie) jako formę „akcji protestacyjnej”?

 

 

Zarząd Krajowy OZZL zaleca, aby – po wprowadzeniu klauzuli „opt out” – do ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, lekarze nie wyrażali – pochopnie – zgody na dyżurowanie. Wyrażenie zgody należy uzależnić od zgody dyrekcji od podniesienia wynagrodzenia do postulowanych poziomów lub od innych decyzji, które pozwolą na osiągnięcie przez lekarzy postulowanych wynagrodzeń. Należy skoordynować działania lekarzy w tym zakresie i działać w sposób zorganizowany – grupowy.

 

 

Zarząd Krajowy OZZL zaleca, aby lekarze występowali z pozwami o wynagrodzenie za dyżury pełnione w okresie od 01 maja 2004 roku ( termin wejścia Polski do UE) – jak za godziny nadliczbowe oraz o czas wolny. Odpowiedni wzór pozwu jest na stronie internetowej OZZL. Występowanie z pozwami do sądu zwiększy presję na dyrektorów i – dalej – na rządzących aby odpowiednio poważnie potraktowali sprawę wynagradzania lekarzy i finansowania opieki zdrowotnej jako całości. 

 

 

Zebrał: Krzysztof Bukiel – przewodniczący ZK OZZL 

 

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 13 czerwca 2024
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie