2 grudnia 2007

PYTANIE:

Czy istnieje przepis prawny o dopuszczalnej liczbie pacjentów pozostających pod opieką 1 lekarza dyżurnego, czy może wynika to z indywidualnych ustaleń z pracodawcą. 

Czy w związku z wchodzącymi w życie zmianami prawnymi dotyczącymi czasu pracy, pracodawca może dowolnie  zmniejszyć np. o połowę liczbę lekarzy pracujących w godzinach  popołudniowych i nocnych?

ODPOWIEDŹ

W odpowiedzi na powyższe  pytanie uprzejmie informuję, że nie ma powszechnie obowiązujących przepisów określających dopuszczalną liczbę pacjentów
pozostających pod opieką jednego lekarza. Może to natomiast wynikać z warunków stawianych przez NFZ przy zawieraniu kontraktu z zakładem opieki
zdrowotnej. Generalnie, na zakładzie opieki zdrowotnej spoczywa obowiązek zapewnienia pacjentom odpowiednich świadczeń zdrowotnych i ciągłości tych
świadczeń. Odpowiedzialność za to ponosi kierownik zakładu.
Z szacunkiem  

Jacek Marczak Radca prawny