29 listopada 2007

Rozmowy odbyły się na zaproszenie Minister Zdrowia Ewy Kopacz w siedzibie Ministerstwa Zdrowia.

OZZL reprezentowali członkowie ( nie wszyscy) Prezydium ZK OZZL oraz dodatkowo przewodniczący Regionu Mazowieckiego OZZL i przedstawicielka reprezentacji lekarzy rezydentów.

Dyskusję zdominowały dwa zasadnicze tematy: reforma opieki zdrowotnej i nowe przepisy o czasie pracy lekarzy (znowelizowana ustawa o zakładach opieki zdrowotnej).  Jeśli chodzi o reformę ochrony zdrowia stwierdzono wiele elementów wspólnych między programem MZ a OZZL, zwłaszcza w zakresie haseł ogólnych, jak : urynkowienie, konkurencja, demonopolizacja NFZ, zmiana formy prawnej szpitali z SPZOZ na spółki prawa handlowego. Dostrzeżono też różnice: rządzący nie wypowiadają się (lub robią to b. nieprecyzyjnie) na temat zwiększenia ilości pieniędzy przeznaczonych na ochronę zdrowia zarówno jeśli chodzi o środki publiczne, jak i prywatne (współpłacenie). Rządzący twierdzą, że jeszcze nie wiadomo ile tak naprawdę trzeba tych środków i trzeba to dopiero zbadać oraz trzeba ?uszczelnić? system, a dopiero później podjąć decyzję o ewentualnym wzroście nakładów publicznych i ewentualnym współpłaceniu (chociaż tak naprawdę nie wiadomo, czy rządzący zgadzają się z koniecznością wprowadzenia współpłacenia). OZZL jasno daje do zrozumienia: bez zwiększonej ogólnej ilości środków przeznaczonych na ochronę zdrowia ( aby zbilansować ilość środków z popytem na świadczenia) nie będzie żadnej prawdziwej reformy (nie przyniesie ona pozytywnych skutków). Trzeba zwiększyć nakłady publiczne (do 6%PKB) i wprowadzić współpłacenie w takim zakresie w jakim okaże się to konieczne aby zrównoważyć popyt na świadczenia z podażą.

Co do drugiego tematu ( nowych przepisów o czasie pracy lekarzy) stanowisko MZ jest następujące: ustawa zawiera wiele błędów, również niekorzystnych dla lekarzy (np. niezdefiniowanie dyżuru medycznego, nieprecyzyjne zapisy o 11 godzinnym dobowym odpoczynku, brak możliwości dyżurowania przez rezydentów) oraz szpitale są nieprzygotowane do wprowadzenia nowych przepisów ( zwłaszcza brakuje pieniędzy na sfinansowanie dodatkowych kosztów związanych z nowym sposobem wynagradzania dyżuru jak godzin nadliczbowych). Wobec tego, MZ proponuje przesunięcie w czasie wprowadzenia ustawy o 6 miesięcy, co da rządowi możliwość nowelizacji złych zapisów ustawy i znalezienia brakujących środków finansowych. Pani Minister dała do zrozumienia, że ?rekompensatą? za zgodę lekarzy na odłożenie wprowadzenia ustawy byłyby jakieś podwyżki płac dla lekarzy, ale nie potrafiła jeszcze określić jakie te podwyżki mogłyby być.

Stanowisko OZZL w tej sprawie jest następujące: omawiana ustawa znosi stan dyskryminacji lekarzy w Polsce wobec innych grup zawodowych odnośnie czasu pracy i jej wprowadzenie jest oczekiwane przez lekarzy od lat. Dodatkowo wprowadzenie klauzuli opt-out powoduje, że pozycja negocjacyjna lekarza zatrudnionego w szpitalu staje się ? po raz pierwszy w powojennej historii Polski ? równoprawna wobec dyrektora placówki. Pojawiła się zatem historyczna szansa, aby lekarze wynegocjowali w sposób niegwałtowny (bez strajku, bez zwalniania się z pracy, bez manifestacji itp.) odpowiednie i oczekiwane podwyżki płac za pracę w normalnych godzinach pracy. Trudno byłoby przekonać lekarzy aby dobrowolnie zrezygnowali z tej możliwości, tym bardziej, że nie wiemy, czy taka sytuacja jeszcze się kiedyś powtórzy (są już próby zmiany treści odpowiednie j dyrektywy UE). Może udałoby się przekonać lekarzy do tego, aby odsunąć w czasie termin wejścia w życie ustawy, gdyby rządzący przedstawili wiarygodny program dochodzenia płac lekarzy do oczekiwanego poziomu. Ze względu na niezwykłą wagę sprawy, przedstawiciele OZZL zaproponowali Pani Minister, aby decyzję w tej sprawie podjął IX Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów OZZL, który odbędzie się już zaraz ? 07 grudnia 2007roku w Warszawie. Pani Minister przyjęła tę propozycję ze zrozumieniem i zapowiedziała swój udział w tym zjeździe. Na 06 grudnia zostało zapowiedziane kolejne spotkanie przedstawicieli OZZL z Panią minister, w czasie której mają być przedstawione konkretne propozycje rządowej ?rekompensaty? dla lekarzy za zgodę na przesunięcie terminu wejścia w życie ustawy.

Korzystając z możliwości bezpośredniego spotkania z panią minister, koleżanka reprezentująca lekarzy rezydentów wręczyła list, zawierający pytania od rezydentów do ministra zdrowia. List przedstawiamy niżej.

Pani minister zapowiedziała wzrost płac rezydentów od 01 stycznia 2008 o nieco ponad 500 złotych brutto i lekarzy stażystów o ok. 400 złotych brutto. My wyraziliśmy naszą dezaprobatę dla takiej wysokości podwyżki, zauważając, że nie zmienia ona istotnie relacji płacy stażysty i rezydenta do średniej krajowej.

Przypomnieliśmy również nasz postulat likwidacji LEP-u. Pani minister zapowiedziała, że LEP-u nie zlikwiduje, ale ma zamiar przesunąć termin jego zdawania na VI rok studiów lub okres stażu.

Sprawozdanie sporządził

Krzysztof Bukiel ? przewodniczący ZK OZZL

list list rezydentow do mz.doc list rezydentow do mz.doc

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • 26 stycznia 2024
 • 25 grudnia 2023
 • 15 grudnia 2023
 • About us 8 grudnia 2023
 • Zobacz wszystkie