24 listopada 2007

Posiedzenie odbyło się w Bydgoszczy.

 

Pierwszym punktem posiedzenia były specjalne podziękowania dla wieloletnich przewodniczących Zarządów Regionalnych OZZL, którzy przestali już pełnić tę funkcję. ZK OZZL podziękował w ten sposób czterem osobom: pani dr Katarzynie Turek ? Fornelskiej wieloletniej przewodniczącej ZR Małopolskiego, pani dr Marii Balcerzak ? wieloletniej przewodniczącej ZR Mazowieckiego, panu dr Januszowi Spustkowi –  wieloletniemu przewodniczącemu ZR Lubelskiego, panu dr Jerzemu Błasiakowi – wieloletniemu przewodniczącemu ZR Świętokrzyskiego (nie obecnemu na posiedzeniu ZK). Symbolicznym wyrazem naszej wdzięczności i uznania dla działań w/w osób były pewne upominki, pamiątkowe albumy z Bydgoszczy ( siedziby ZK OZZL) i słowa podziękowań wygłoszone i zapisane.

Drugim punktem programu była dyskusja na temat powołania specjalnej, formalnej reprezentacji lekarzy rezydentów w ramach OZZL. W dyskusji wzięli udział również lekarze ? rezydenci, którzy skorzystali z zaproszenia ZK OZZL ? z Warszawy, Bydgoszczy, Szczecina. Zarząd Krajowy OZZL zdecydował o tworzeniu takiej struktury i uchwałą powołał panią dr Dorotę Mazurek z Warszawy na pełnomocnika Zarządu ds. organizacji tej struktury. Szczegóły ? tutaj: http://www.lekarzpolski.pl/index.php?option=com_pressroom&view=one&id=498&r=2007&Itemid=99999999&lang=pl  .

Kolejnym punktem  programu były zamierzenia OZZL na rok 2008 i związane z tym: program i projekt uchwały programowej Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów OZZL, który odbędzie się w dniu 07 grudnia 2007r. w Warszawie. Zarząd po dyskusji przyjął projekt uchwały programowej Zjazdu, która stanowi plan działań OZZL w roku 2008. Najważniejszym elementem tego planu jest akcja nazwana przez nas ?nokaut przez opt ?out? czyli wynegocjowanie postulowanych przez OZZL płac zasadniczych dla lekarzy w zamian za zgodę lekarzy na pracę powyżej 48 godzin tygodniowo (czyli zgodę na zastosowanie tzw. klauzuli opt-out). Przyjęty przez ZK OZZL projekt uchwały programowej IX Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów OZZL jest tutaj

  

Zarząd Krajowy OZZL przyjął również projekt programu nadzwyczajnego Zjazdu. Uznano, że najważniejszą jego częścią powinna być dyskusja na temat zamierzeń OZZL na rok 2008 i ten punkt programu umieszczono na początku Zjazdu. Przyjęty projekt programu Zjazdu jest dostępny tutaj:  http://www.lekarzpolski.pl/index.php?option=com_pressroom&view=one&id=500&r=2007&Itemid=99999999&lang=pl

Zarząd ustalił też listę zaproszonych gości zjazdowych. Ze względu na niezwykłą wagę poruszanego problemu (brak możliwości normalnego funkcjonowania szpitali po 01 stycznia 2008 roku w razie braku lekarzy na zgodę na opt-out) uznano, że trzeba zaprosić na Zjazd nie tylko Minister Zdrowia Ewę Kopacz, ale również Premiera i przewodniczących wszystkich klubów parlamentarnych oraz przewodniczącego Sejmowej Komisji Zdrowia. Dla podkreślenia jedności środowiska lekarskiego w tej sprawie, postanowiono również zaprosić Prezesa NRL i przewodniczących wszystkich okręgowych rad lekarskich oraz przewodniczących ZZA i ZZNeonatologów.

Następnie Zarząd zaakceptował treść listu ZK OZZL do minister zdrowia Ewy Kopaczy i Premiera Donalda Tuska zawierającego propozycję:  dobre płace zasadnicze lekarzy w zamian za zgodę lekarzy na opt out. Postanowiono, że szczegóły dotyczące tej propozycji oraz treść obu listów zostaną przedstawione na specjalnej konferencji prasowej OZZL, która odbyła się w dniu 22 listopada 2007 roku w siedzibie NRL w Warszawie. Sprawozdanie z tej konferencji dostępne jest tutaj: http://www.lekarzpolski.pl/index.php?option=com_pressroom&view=one&id=494&r=2007&Itemid=99999999&lang=pl .

 

Sprawozdanie sporządził

Krzysztof Bukiel ? przewodniczący ZK OZZL

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 13 czerwca 2024
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie