20 listopada 2007

GŁÓWNE TEZY
Konferencji prasowej OZZL z dnia 20 listopada 2007

Od 1. 01.2008 służba zdrowia w Polsce może pogrążyć się w chaosie. Tego dnia wchodzą w życie przepisy zmienionej ustawy o ZOZ, które kończą dotychczasową dyskryminację lekarzy w zakresie czasu pracy. W ciągu tygodnia lekarz będzie musiał przepracować 37,5 godz. i będzie mógł być zobowiązany do ewentualnych ?nadgodzin? w liczbie najwyżej 10,5 w tygodniu i 150 w roku.

Te ograniczenia uniemożliwiają zorganizowanie dyżurów medycznych w szpitalach chyba, że  lekarze dobrowolnie wyrażą zgodę na pracę powyżej 48 godzin tygodniowo, czyli na zastosowanie tzw. klauzuli opt ? out. Na wprowadzenie innych sposób organizacji pracy szpitale nie są przygotowane i ? praktycznie ? nie jest to możliwe, np. wprowadzenie pracy zmianowej wymagałoby dodatkowego zatrudnienia 10-15% lekarzy, a już dzisiaj lekarzy w Polsce brakuje (Polska ma najmniejszy w UE wskaźnik ilości lekarzy na 1000 mieszkańców = 2,1).

Lekarze powszechnie nie chcą podpisywać klauzuli opt ?out i nie chcą już więcej pracować po 300 ? 400 godzin miesięcznie, jak dotychczas. Nowe przepisy traktują jako pierwszy krok na drodze do likwidacji ?białego niewolnictwa?. Drugim krokiem będzie uzyskanie przez lekarzy takiego poziomu wynagrodzeń, jaki osiągają przedstawiciele zawodów porównywalnych np. adwokaci, prokuratorzy, kadra zarządzająca w przedsiębiorstwach, wyżsi oficerowie wojska i policji.
Minister Zdrowia proponuje aby problem ?zamieść pod dywan? przesuwając w czasie wejście nowych przepisów w życie, co jednak może się nie udać zważywszy, że naruszy to polskie zobowiązania wobec UE, sprowokuje nowe niepokoje społeczne wśród lekarzy, a nie wykluczone, że zostanie zawetowane przez Prezydenta RP (profesora prawa pracy).
OZZL proponuje inne rozwiązanie: ?zgoda lekarzy na pracę powyżej 48 godzin tygodniowo w zamian za postulowany przez OZZL wzrost płacy zasadniczej lekarzy?. To rozwiązanie musi być jednak opracowane i wprowadzone na szczeblu centralnym, bo dyrektorzy szpitali nie mają tylu pieniędzy, aby je zrealizować. OZZL jest otwarty na różne sposoby centralnego rozwiązania tego problemu, np.: odpowiednią ustawę o płacach minimalnych, układ zbiorowy pracy, zwiększenie wyceny świadczeń przez NFZ o 60% lub inne sposoby zaproponowane przez Rząd.  
Przyjęcie naszej propozycji da czas nowemu rządowi na wdrożenie kompleksowego programu zmian w ochronie zdrowia, bo tylko taki program jest w stanie rozwiązać w sposób trwały najważniejsze problemy polskiego lecznictwa.  OZZL od lat zabiega o taką kompleksową reformę. Związek opracował jej założenia i skupił wokół nich liczne i opiniotwórcze organizacje zarówno ze służby zdrowia jak i spoza niej. Skonkretyzowaniem tych założeń jest projekt konkretnej ustawy, przygotowany przez Związek w październiku 2005r z myślą o koalicji PO ? PiS. Do koalicji tej nie doszło, a kolejni premierzy z PiS zlekceważyli propozycję OZZL, co miało swój wpływ na porażkę wyborczą Prawa i Sprawiedliwości.
ZK OZZL wysłał ostatnio listy: do Minister Zdrowia Ewy Kopacz i Premiera Donalda Tuska, w których przedstawia propozycję: ?zgoda lekarzy na pracę powyżej 48 godzin tygodniowo w zamian za postulowany przez OZZL wzrost płacy zasadniczej lekarzy? i prosi o spotkanie z Premierem i Ministrem Zdrowia w tej sprawie i w sprawie reformy ochrony zdrowia. Związek apeluje też do Premiera, aby problemy służby zdrowia potraktował z największą uwagą i nie zrzucał ich rozwiązania jedynie na barki Minister Zdrowia, bo przekracza to kompetencje i możliwości pojedynczego ministra.  Oba listy są dostępne na stronie internetowej OZZL.
Zarząd Krajowy OZZL

Warszawa 20 listopada 2007r

sprawozdanie Gazety wyborczej – tutaj:  http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80273,4689216.html?skad=rss 

Lekarze powszechnie nie chcą podpisywać klauzuli opt ?out i nie chcą już więcej pracować po 300 ? 400 godzin miesięcznie, jak dotychczas. Nowe przepisy traktują jako pierwszy krok na drodze do likwidacji ?białego niewolnictwa?. Drugim krokiem będzie uzyskanie przez lekarzy takiego poziomu wynagrodzeń, jaki osiągają przedstawiciele zawodów porównywalnych np. adwokaci, prokuratorzy, kadra zarządzająca w przedsiębiorstwach, wyżsi oficerowie wojska i policji. Minister Zdrowia proponuje aby problem ?zamieść pod dywan? przesuwając w czasie wejście nowych przepisów w życie, co jednak może się nie udać zważywszy, że naruszy to polskie zobowiązania wobec UE, sprowokuje nowe niepokoje społeczne wśród lekarzy, a nie wykluczone, że zostanie zawetowane przez Prezydenta RP (profesora prawa pracy). OZZL proponuje inne rozwiązanie: . To rozwiązanie musi być jednak opracowane i wprowadzone na szczeblu centralnym, bo dyrektorzy szpitali nie mają tylu pieniędzy, aby je zrealizować. np.: odpowiednią ustawę o płacach minimalnych, układ zbiorowy pracy, zwiększenie wyceny świadczeń przez NFZ o 60% lub inne sposoby zaproponowane przez Rząd., bo tylko taki program jest w stanie rozwiązać w sposób trwały najważniejsze problemy polskiego lecznictwa.  OZZL od lat zabiega o taką kompleksową reformę. Związek opracował jej założenia i skupił wokół nich liczne i opiniotwórcze organizacje zarówno ze służby zdrowia jak i spoza niej. Skonkretyzowaniem tych założeń jest projekt konkretnej ustawy, przygotowany przez Związek w październiku 2005r z myślą o koalicji PO ? PiS. Do koalicji tej nie doszło, a kolejni premierzy z PiS zlekceważyli propozycję OZZL, co miało swój wpływ na porażkę wyborczą Prawa i Sprawiedliwości. ZK OZZL wysłał ostatnio , w których przedstawia propozycję: ?zgoda lekarzy na pracę powyżej 48 godzin tygodniowo w zamian za postulowany przez OZZL wzrost płacy zasadniczej lekarzyi . Związek apeluje też do Premiera, aby problemy służby zdrowia potraktował z największą uwagą i nie zrzucał ich rozwiązania jedynie na barki Minister Zdrowia, bo przekracza to kompetencje i możliwości pojedynczego ministra.  Oba listy są dostępne na stronie internetowej OZZL. Zarząd Krajowy OZZL

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • 26 stycznia 2024
 • 25 grudnia 2023
 • 15 grudnia 2023
 • About us 8 grudnia 2023
 • Zobacz wszystkie